Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Kontakt do školy

24.03. 2020

Přestože je škola přístupná každý den od 8 do 12 hodin, ne vždy je někdo přítomen v kanceláři školy.

Pokud vám nikdo nezvedá telefon v kanceláři školy nebo neodpovídá na zaslaný email, volejte na 605278449.

vedení školy


Publikováno 15. 7. 2020 16:35

Zapomenuté nebo ztracené heslo do Bakalářů

19.03. 2020

Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů do Bakalářů, kontaktujte mě na emailu hrachovec@skolaklasterec.cz.

Přihlašovací údaje vám zašlu. Uveďte jméno žáka a třídu.

Mgr. Miloslav Hrachovec


Publikováno 15. 7. 2020 16:34

Zrušení výuky

10.03. 2020

Premiér Andrej Babiš dnes po jednání Bezpečnostní rady státu oznámil, že od středy 11. 3. se ruší výuka základních, středních a vyšších odborných škol.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. O případných změnách budete informování prostřednictvím webových stránek školy, nebo sdělovacích prostředků. V souvislosti s tím Vás informujeme o přerušení provozu školní jídelny a školní družiny ve dnech zákazu přítomnosti žáků ve školách od 11.3.2020 do odvolání. Přihlášené obědy budou žákům po dobu uzavření školy automaticky odhlášeny.

Nárok na ošetřovné, když bylo uzavřeno školské zařízení

Na ošetřovné má při splnění stanovených podmínek (§ 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) nárok zaměstnanec, pokud nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti (dříve se tato dávka nazývala "Podpora při ošetřování člena rodiny"). Náleží také v případě, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, neboť musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Při péči o dítě starší 10 let z důvodu uzavření školy ošetřovné nenáleží.

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle 9 kalendářních dní (popřípadě 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku). Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat (vystřídání v péči je možné jen jednou). Doba poskytování ošetřovného se tímto vystřídáním neprodlužuje.

V případě nároku na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení jej uplatní zaměstnanec tiskopisem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)". Tento tiskopis mu vydá ve 2 vyhotoveních škola (výchovné zařízení), do které dítě chodí. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. Druhý díl tohoto tiskopisu slouží pro uplatnění nároku v případě vystřídání v péči o dítě, jinak se nepoužije.

Zaměstnavatel vyplní v tiskopisech v rubrice "záznamy zaměstnavatele" které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" předá neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci malého rozsahu, zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti, domáčtí zaměstnanci).

Ing. Monika Bártová


Publikováno 15. 7. 2020 16:33

Školička nanečisto

9.03. 2020

Bohužel jsme nuceni tuto akci zrušit.

Pokud se situace bude vyvíjet dobře, je možné, že ji uskutečníme v jiném termínu ještě před zápisem do 1. tříd.

Mgr. Ivana Jiránková

plakát školička 2020.jpg


Publikováno 15. 7. 2020 16:33

Aquasvět Chomutov

9.03. 2020

Dne 28.2. si naše třída, 4.A, zpestřila výuku výletem do Aquasvěta v Chomutově.

Výlet byl pro nás odměnou za skvělé školní výsledky a hudební vystoupení k vernisáži školní výstavy a v Domově seniorů před Vánocemi.

Naše třída je prima kolektiv, a tak jsme si výlet dostatečně užili. Ve vodě jsme hráli spoustu her, jezdili na skluzavkách a tobogánech a samozřejmě jsme nezapomněli na občerstvení v bazénovém bufetu.

Skvělé výlety jsou důkazem toho, že být ve škole šikovný a aktivní se vyplatí.

žáci 4.A

IMG_20200228_111424.jpg


Publikováno 15. 7. 2020 16:31

Volné pracovní místo na naší škole

8.03. 2020

Hledáme učitele 1. stupně.

Více informací naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Ing. Monika Bártová

Přílohy


Publikováno 15. 7. 2020 16:30

Dárky pro maminky - Mezinárodní den žen

7.03. 2020

Tento týden jsme chtěli naše maminky překvapit malým dárkem.

Starší děti vyrobily z barevného papíru srdíčkové origami, mladší stříhaly z růžové čtvrtky srdce a nalepily kolíček, ti nejmladší připravily srdce skládané jako harmonika a navlékly na špejli, pak tvořily srce z barevných korálků. Všechny děti z 1.oddělení se zapojily a srdcové dárečky se jim podařily. 

Mgr. Miroslava Šlosrová

Fotogalerie


Publikováno 15. 7. 2020 16:28

Výsledky výtvarné soutěže

7.03. 2020

Naše školní družina vyhlásila výtvarnou soutěž pro družiny v našem městě.

Do 4. 3. bylo možné hlasovat v naší školní družině. Nyní již známe vítěze výtvarné soutěže.

KATEGORIE

1. místo Burešová Běla ZŠ Krátká
2. místo Kostková Karolína ZŠ Školní
3. místo Hajašová Bianca ZŠ Petlérská

2. KATEGORIE

1. místo Zmrhalová Michela ZŠ Školní
2. místo Doležalová Tereza ZŠ Školní
3. místo Pokorný Jonáš ZŠ Krátká

Pro vítěze jsou připraveny ceny v podobě výtvarných potřeb a něco sladkého, ostatním zúčastněným děkujeme za jejich snahu.

Bc. Veronika Součková


Publikováno 15. 7. 2020 16:23

Schůzka k projektu Erasmus+

5.03. 2020

Dne 9. 3. 2020 se od 15:00 v učebně chemie uskuteční schůzka rodičů žáků přihlášených na zahraniční výjezd Erasmus+ do Španělska (29. 3. – 4. 4. 2020).

Doporučujeme účast.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 15. 7. 2020 16:16

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím ze zasažených oblastí

3.03. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací ze zasažených oblastí, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se.

Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. 

Kontakty na krajské hygienické stanice

Cestovatelům, kteří pobývali v těchto oblastech od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!

Jak se chránit?

- dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
- pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest 
- používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
- nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
- jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu.

Pro více informací navštivte infostránku ke kornoaviru

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:  https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Mgr. Miloslav Hrachovec

SZÚ


Publikováno 15. 7. 2020 16:11