Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Začátek školního roku, informace o provozu školy - žáci 2. - 9. tříd

Žáci 2. - 9. tříd - výuka v prvním týdnu

 • 1. září jdou všichni žáci do školy na 1 vyučovací hodinu
 • 2. září jdou žáci 2. - 5. tříd do školy na 4 vyučovací hodiny, žáci 6. - 9. tříd na 5 vyučovacích hodin, všechny hodiny budou se svými třídními učiteli
 • od 3. září bude konec výuky dle rozvrhu pro daný den, žáci 2. - 5. tříd jsou první 2 vyučovací hodiny se svým třídním učitelem,  žáci 6. - 9. tříd výuka podle rozvrhu

Testování žáků

 • bude probíhat samotestování žáků 1.9., 6.9. a 9.9. vždy 1. vyučovací hodinu ve třídách školy
 • je možné individuální testování ve školní Spojovačce za přítomnosti zákonného zástupce
 • testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
 • otestovaní žáci budou moci při výuce ve třídě sedět bez nasazené ochrany dýchacích cest
 • v případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku

Opatření školy

 • ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna, ...) je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem
 • pokud se žák  nepodrobí testování, bude se moci  účastnit výuky ve škole, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školských zařízeních)
 • pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb
 • v případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu vzdělávání, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl

V případě nesouhlasu s testováním a nošením ochranných prostředků žáka ve škole

 • zákonný zástupce je povinen oznámit tuto nepřítomnost ředitelce školy písemnou formou (prostřednictvím datové schránky, rodičovského účtu elektronické žákovské knížky, emailem s ověřeným podpisem nebo osobně v kanceláři školy) s uvedením jména a příjmení žáka, třídy, data začátku nepřítomnosti a důvodu absence
 • těmto žákům nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání a individuální konzultace
 • ověřování znalostí a dovedností těchto žáků bude probíhat podle časového harmonogramu v době mimo výuku
 • harmonogram obdrží zákonný zástupce žáka v písemné formě
 • účast žáka na ověřování znalostí a dovedností je povinná a v případě nemožnosti se dostavit je zákonný zástupce povinen žáka předem omluvit a dohodnout náhradní termín přezkoušení s příslušným vyučujícím
 • v případě neomluvené absence na přezkoušení, případně neodevzdání úkolu v daném termínu, bude absence žáka v daném předmětu a období považována za neomluvenou

Bližší informace o provozu škol v souvislosti s Covid - 19 naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 24. 8. 2021 11:35

Zpráva z hospodaření a čerpání Spolku přátel školy v roce 2020/2021

Vzhledem k COVID-19 a s tím uzavřením školy proběhlo čerpání v prosinci drobnými balíčky na Mikuláše. Další čerpání v tomto školním roce bylo za sběr papíru, bylo odměněno 23 žáků:

7  dětí -  malým balíčkem s notesem, perem, pastelkami, přívěškem ....... celkem za 683,- Kč

6 dětí -  USB FLASH DISK

6 dětí -  sluchátky ....... celkem za 2532,- Kč (sluchátka a USB FLASH DISK)

4 děti -  poukázkou do DDD knihkupectví ....... celkem za 2200,- Kč

Dále jako každý rok se 9. ročníky rozloučily se základní školou ....... celkem za 9500,- Kč

Proběhla výtvarná soutěž ŠD ....... odměny za 600,- Kč

V srpnu odešleme částka 4000,-Kč psímu útulku v Klášterci nad Ohří, který sponzorujeme darovací smlouvou.

Všem moc děkujeme za sběr papírů a víček. Věříme, že i v dalším školním roce budeme všichni nadále ve sběru pokračovat a přejeme krásné, klidné, slunečné prázdniny.

Danka Chloubová


Publikováno 30. 6. 2021 8:09

1.A na výletě za koníky

V pátek 25. 6. měla naše třída možnost projet se na koních a dozvědět se spoustu zajímavých informací, které s koňmi a péčí o ně souvisí. Vděčíme za to paní Jandlové, která naši třídu pozvala a vše připravila. Děkujeme jí dále i za pohoštění a možnost opéct si k svačince buřtík.

Počasí sice úplně nepřálo našim aktivitám, přesto jsme si den suprově užili. Byli jsme velmi stateční a šikovní, a jízdu na koni tak skvěle zvládli.

Koním jsme přinesli za odměnu suché pečivo, jablíčka a mrkve.

 Fotogalerie

prvňáčci z 1.A


Publikováno 30. 6. 2021 8:05

7.B - návštěva rašovického údolí

V úterý 22.6. jsme navštívili statek v Rašovicích s možností si vyzkoušet filmové řemeslo.

Děti si hravou formou připravily scénky na téma Renesance a Gotiky. Vyzkoušely si  roli např. kameramana, režiséra a klapky. Bylo to velmi hezké dopoledne, děti si užily spoustu zábavy a legrace.

Fotogalerie

žáci 7.B, Mgr. Jitka Řebíčková a Judita Kocourková


Publikováno 26. 6. 2021 16:38

Prvňáčci na výletě

Den začal deštěm a my měli strach, že na žádný výlet nepojedeme. Počasí se ale umoudřilo, a tak jsme se vypravili na vlakové nádraží a jeli plni očekávání do Perštejna. Odtud nás čekala procházka podél řeky Ohře zpět do Klášterce. Cestou jsme ve skupinkách plnili soutěžní úkoly, sportovali a také si všímali nádherné přírody. Šlapali jsme skvěle, určitě jsme si zmrzlinu v Peřejích zasloužili. Byl to bezva den.

Těšíme se na další prima výlety.

Fotogalerie

prvňáčci


Publikováno 26. 6. 2021 16:25

Výsledky výtvarné soutěže

Naše školní družina vyhlásila výtvarnou soutěž pro družiny v našem městě.

Do 15. 6. bylo možné hlasovat na našich webových stránkách.

Nyní už známe vítěze.

1. KATEGORIE

 

 

1.      MÍSTO

ADÉLA ŠEBKOVÁ

ZŠ KRÁTKÁ

2.      MÍSTO

KLÁRA VINICKÁ

ZŠ KRÁTKÁ

3.      MÍSTO

PRO MALÝ POČET SHODNÝCH HLASŮ NENÍ V TÉTO KATEGORII NIKDO UMÍSTĚN

2. KATEGORIE

 

 

1.      MÍSTO

KRYŠTOF DVOŘÁK

ZŠ ŠKOLNÍ

2.      MÍSTO

KRISTÝNA POZDĚNOVÁ

ZŠ ŠKOLNÍ

3.      MÍSTO

ALISA KOSHELYEVA

ZŠ ŠKOLNÍ

Výherce obdrží balíček, kde najde:

 • Diplom
 • Pracovní sešit Zábavné učení
 • Sada fix
 • Blok na malování
 • Propiska
 • Samolepky
 • Záložka do knížky
 • Sáček bonbonů

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům GRATULUJEME!!!!!

Fotogalerie

Bc. Veronika Součková


Publikováno 23. 6. 2021 9:47

Filmaři ze 7.A vtrhli do Rašovic (projektový den)

V pátek 18. 6. se v rašovickém areálu Vlaštovčí údolí třída 7.A proměnila ve filmový štáb. Díky trpělivému a profesionálnímu přístupu paní Mariety Poliakové jsme si všichni mohli vyzkoušet, co obnáší filmové řemeslo. Na pár hodin se z nás stali herci, kameramani, režiséři, zvukaři, osvětlovači, kostymérky a maskérky. A nechyběla samozřejmě ani veledůležitá klapka.

Naše akční reportérky se teleportovaly do období humanismu a renesance a natočily zde rozhovory se zajímavými osobnostmi této epochy. Potkali jsme dokonce i samotného Leonarda da Vinci a jeho tajemnou Monu Lisu.

Prožili jsme skvělý den plný legrace a i přes úmorné vedro jsme si natáčení všichni náramně užili.

Příští týden se tohoto projektu zúčastní také třídy 7.B a 7.C.

Fotogalerie

Mgr. Zuzana Chládková a Jindřiška Burešová


Publikováno 23. 6. 2021 9:37

Exkurze v truhlářství

Ve čtvrtek 17. 6. byla naše třída na exkurzi na Pile Baláž. Celou exkurzí nás provázela paní Vlastníková, která dětem ukázala, jak se zpracovává dřevo. Nejvíc se dětem líbilo, když si mohly vyzkoušet práci v truhlářské dílně - zatloukaly hřebíky, zavrtávaly vruty, pilovaly a hoblovaly. Na závěr děti  hledaly  schovaný  poklad, ze kterého měly velkou radost. Exkurze se nám i přes velké teplo vydařila.

Fotogalerie

Mgr. Ilona Pekariková, Naděžda Veselá a žáci 2.B


Publikováno 20. 6. 2021 11:32

Poděkování

Děkujeme našemu sponzorovi DDD – služby,  zastoupeném Bc. Františkem Trengelem za projevenou přízeň a sponzorský dar poskytnutý naší škole ve formě likvidace hnízda hmyzu v bezprostřední blízkosti školy. 

IMG-20210616-WA0001.jpg

Ing. Monika Bártová


Publikováno 17. 6. 2021 8:24

2.B - Pasování rytířů do řádu čtenářského

Dne 10. 6. jsme navštívili městskou knihovnu. Všichni žáci byli pasovaní na čtenáře panem králem. Nejprve museli ukázat, jak dobře umí číst neznámý text a jakou mají slovní zásobu.

Dětem se celá akce moc líbila.

Fotogalerie

Mgr. Ilona Pekariková


Publikováno 11. 6. 2021 10:22