Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3 22 44 65

Zajímavé malování v ZUŠce

Třikrát po sobě jsme v pátek navštívili Základní uměleckou školu v našem městě. Vyzkoušeli jsme si zajímavou techniku plošného tisku. Paní učitelka Irena nám vše výborně vysvětlila a tak není divu, že jsme si odnesli velmi povedené výtvory.

Fotogalerie

Libor Ulbrich, 4.B


Publikováno včera v 17:33

Basketbalový turnaj o putovní pohár

Dne 19. 4. jsme pořádali basketbalový turnaj pro sedmé a osmé ročníky kláštereckých škol.

Kromě naší školy se zúčastnily ZŠ Krátká a ZŠ Petlérská. Hrálo se o putovní pohár, z každé školy soutěžily dvě družstva a každý zápas trval 7 minut. Naše dva týmy tvořili tito žáci ze 7. tříd - Martin Bogdan, Nikita Nikiforuk, Jakub a David Nádeníci, Dominik Vaško a Kryštof Vimr. Dále žáci z 8. tříd, konkrétně Filip Leden, Zdeněk Snopek, Jakub Mikeš, Vojtěch Hejtmánek a Tomáš Málek. V minulém roce naši žáci vyhráli putovní pohár, který letos vybojovali žáci ze ZŠ Krátká. My jsme tentokrát skončili druzí, což je i tak krásný výsledek. Byl to napínavý souboj a všechny týmy se opravdu snažily.

Z 6 zúčastněných týmů celkově:

1. místo obsadili žáci 8. ročníku ze ZŠ Krátká

2. místo obsadili žáci 8. ročníku naší školy

3. místo obsadili žáci 8. ročníku ze ZŠ Petlérská

Pro zajímavost sem přidáváme i celkový počet střelených košů.

8. ročník ZŠ Krátká – 34 košů

8. ročník naší školy – 26 košů

8. ročník ZŠ Petlérská – 16 košů

7. ročník naší školy – 11 košů

7. ročníky škol ZŠ Krátká a ZŠ Petlérská stejně – 7 košů

Všem děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme. Příští rok se snad znovu všichni sejdeme a opět utkáme o putovní pohár.

Fotogalerie

Mgr. Václav Homolka a Mgr. Miroslava Hanzová


Publikováno včera v 17:28

Výsledky 2. kola voleb do školské rady

Ve 2. kole voleb byli zvoleni tyto kandidáti:

  • za zákonné zástupce Jana Malinová a Radka Ledecká
  • za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Hortová a Mgr. Miloslav Hrachovec

Příloha:

Ing. Monika Bártová


Publikováno 17. 4. 2024 10:09

Taneční soutěž

Dne 16. 4. se konala na ZŠ Petlérská taneční soutěž a naši žáci to opět rozjeli. Taneční skupina "Malinovky", složena ze sourozenců Michelle, Tobiáše,

Klaudie, Izabel Zoe Malinových a Barbory Přibylové, přidala do sbírky naší školy hned několik cenných kovů. 
V první části soutěže si za 1. stupeň naší ZŠ vytančila skvělé 2. místo Michellka. Též se velmi dobře zadařilo účastnicím 2. stupně - Barča si z mnoha zúčastněných dívek odnesla krásné 5. místo, Klaudii na hrudi cinkla bronzová medaile a Izabell si odnesla cenu nejvyšší, a to za 1. místo. 
Ve druhé části soutěže se utkalo celkem 11 tanečních skupin a naše "Malinovky" převzaly z rukou organizátorek senzační 2. místo. 
Tímto bych chtěla našim žákům za reprezentaci ZŠ Školní velmi poděkovat. Též děkujeme paní Laudátové a Černohorské za bezchybnou organizaci a plynulý průběh celé soutěže, a také všem, kteří se na ní podíleli. 

Fotogalerie

Anna Fuksová

Publikováno 17. 4. 2024 10:03

Muzikoterapie, rytmus a další

Naše třída 3.A se zúčastnila v rámci projektu Podpora rovných příležitostí spolupráce naší školy a ZUŠ. Žáci celkem 6 krát navštívili různá oddělení ZUŠ s cílem lépe se seznámit se základními notami, rytmem, hudebními nástroji apod.

Největší úspěch u dětí měla muzikoterapie, kde si děti samy hrály na hudební nástroje, zpívaly a tancovaly.

Fotogalerie

Mgr. Alexandra Preislerová


Publikováno 17. 4. 2024 9:59

Zápis do 1. tříd - 1. den

Fotografie z 1. dne zápisu do 1. tříd. Děkujeme všem za projevenou důvěru.

Fotogalerie

vedení školy


Publikováno 9. 4. 2024 7:15

Literární soutěž Pohádky psané vodou

Naše škola se začátkem školního roku zapojila do literárního projektu spolku Mamavis Pohádky psané vodou. Žáci měli za úkol napsat vlastní příběh, který je spojený s léčivou silou vody a zasadit ho do prostředí našeho známého města a okolí.

Zapojilo se 6 šikovných žáků druhého stupně a hned 4 z nich byli vybráni jako spoluautoři souhrnné publikace.

Jedná se konkrétně o tyto žáky:

Daniel Granát (9.A), Čtvrtý pramen

Petra Perůtková (9.A), Pramen vzpomínek

Pavla Hablawetzová (9.B), Víla ze studánky

Obzvláště se líbila práce Velká obří potopa žákyně ze 6.A Michaely Zmeškalové.

V této chvíli už se pracuje na konečné podobě ilustrované knihy pohádek. Hodnotiteli bylo vybráno celkem 32 prací, které budou ještě doplněny ilustracemi ze ZUŠ. 

Za odvahu zúčastnit se (a pilnou práci) děkujeme všem zapojeným žákům a vybraným velmi gratulujeme k úspěchu, který snad není poslední a pouze odstartoval další literární počiny. Děkujeme také rodičům za podporu žáků a vytvoření kvalitního zázemí pro jejich rozvoj. Velmi si toho vážíme. 
Slavnostní křest knihy se bude konat v KC v Klášterci dne 30. 5. v 17 hodin. Oceněni budou všichni, kteří se do soutěže zapojili a jsou také zváni na tuto akci. Zvláštní ocenění dostanou děti, jejichž práce byly vybrány k publikování v knize.
Mgr. Diana Homolková


Publikováno 9. 4. 2024 7:04

Výsledky 1. kola voleb do školské rady

Výsledky 1. kola voleb naleznete v příloze tohoto příspěvku.

2. kolo voleb se uskuteční 15. 4. 2024 v průběhu třídních schůzek (zákonní zástupci žáků) a pedagogické rady (zástupci pedagogických pracovníků)

Příloha:

Ing. Monika Bártová


Publikováno 4. 4. 2024 12:41

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. V prvních třídách by měly v příštím roce učit Mgr. Ilona Pekariková a Mgr. Miroslava Hanzová.

Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2018 (tj. k 1. 9. 2024 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Zápis je stanoven na 8. a 9. dubna 2024, vždy od 13 do 17 hodin.

Dodatečný zápis pak na 22. dubna 2024 od 13 do 17 hodin.

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků a doklad o pobytu)

Odklad povinné školní docházky:

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření v PPP ještě před zápisem.

U zápisu je třeba už předložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis probíhá formou pohovoru, kdy se jedna paní učitelka věnuje dítěti a druhá s rodiči vypisuje příslušné formuláře.

Před dnem zápisu, prosím, děti nestresujte, nestrašte je školou ... Chceme, aby se jim u nás líbilo, aby se do školy těšily. I my se těšíme na nové žáčky a přejeme jak dětem, tak i rodičům co nejklidnější a příjemná léta školní docházky.   

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 4. 4. 2024 12:11

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 3. 4. 2024 se  v Chomutově konalo okresní kolo matematické olympiády, kterého se zúčastnili žáci 6., 7. a 8. tříd, každý ve své kategorii. Žáci řešili 3 úlohy, u kterých se pořádně zapotili. Za naši školu se účastnil Matyáš Kráčmar ze 6. třídy. Umístil se na krásném 4. - 5. místě (stejný počet bodů u dvou dětí) a také se stal úspěšným řešitelem. Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

Fotogalerie

Jitka Dvořáková


Publikováno 4. 4. 2024 12:05

Novější 1 3 22 44 65