Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


ŠD - 1. oddělení - květen

Začátkem května jsme se věnovali našim maminkám. Na oslavu Dne matek jsme pro ně tvořili skládané tulipány, srdíčka ze zažehlovacích korálků a velké červené papírové srdce na zavěšení. Dále jsme vyráběli prstýnek z chlupatých drátků. Práce se nám velmi povedla.

Venku bylo moc pěkné počasí a tak jsme se s 1.A vydali ven. Děti kreslily křídami na chodník u školy. Malovali jsme panáky s čísly, zvířátka, které máme doma. Na konec jsme procvičovali velká a malá písmena.

Další dny jsme tvořili brontosaury,  nebo například motýly, které jsme pak dali na nástěnku ve třídě. Děti práce moc bavila. Ke konci května jsme se zaměřili na přírodu a tvořili jsme pampelišky a hlemýždě. Děti byly moc nadšené.

Fotogalerie

Mgr. Miroslava Šlosrová


Publikováno 3. 6. 2021 12:32

Hlasování - výtvarná soutěž pro ŠD - Svět pohádek

Hlasovat můžete na odkazu https://forms.gle/rRnrBFtXXMGAeBXMA do 15. 6..

V každé kategorii můžete udělit 1 hlas. Soutěžní obrázky a jejich přiřazená čísla najdete v přiložených fotogaleriích.

Soutěž ŠD - 1. kategorie

Soutěž ŠD - 2. kategorie

Bc. Veronika Součková


Publikováno 1. 6. 2021 9:20

Důležité informace ke sběru papíru

Vážení sběratelé papíru a víček. V tomto letošním školním roce bude sběr papíru ukončen k 31. 5. 2021. V červnu už, prosím, sběr nenoste ani nevozte k zadnímu vchodu do školy, děkujeme za pochopení. Všechen sběr, který jste donesli v loňském školním roce Vám bude k tomu letošnímu přičten a vyhodnotíme nejlepší sběrače za oba roky. V době prázdnin sběr také nenoste. Začneme zase až v září. Všem moc děkujeme.

Danka Chloubová


Publikováno 25. 5. 2021 12:09

Vzdělávání žáků školy v týdnu od 24. 5.

Od 24. 5. bude ve škole probíhat prezenční výuka všech žáků 1. i 2. stupně. Vstup žáků do školy bude 7:40 - 7:55 jako při běžném provozu. Konec výuky je dle rozvrhu (u žáků 7., 8. a 9. tříd je upraven a bude zaslán prostřednictvím Bakalářů).

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků v budově.

Po příchodu do školy budou žáci v pondělí otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, může ho z výuky omluvit. Bude ale nutné splnit vyučujícími zadané úkoly pro daný týden.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše zde uvedené platí pouze do změny opatření pro školy.

vedení školy


Publikováno 20. 5. 2021 13:04

Den Evropy na naší škole

logo.jpg

Dne 9. 5. 2021 se v celé Evropské Unii slaví Den Evropy. I naše škola se připojila k oslavám. Učitelé jazyků připravili tematické hodiny plné zajímavých aktivit na téma EU a my. Zapojili se i učitelé ostatních předmětů včetně výchov.

A jak u nás oslavy probíhaly? Nejen o hodinách AJ si učitelé povídali se žáky o založení a vzniku EU. Jaké jsou členské země a který stát odešel tento rok. Žáci 8.B spolu se svým třídním učitelem Václavem Matějčkem se zaměřili na diskusi na téma:

 • Myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Lidská práva a důstojnost
 • Svoboda
 • Rovnoprávnost
 • Demokracie

Poté při hodině VV vytvořili na zadané téma plakátek.

Žáci 8.A spolu s Mgr. Václavem Homolkou a Ing. Monikou Čermákovou vytvořili kvíz o EU.  Pro další aktivitu každá skupinka žáků dostala jednu věc ze země Evropské Unie, kterou měla za úkol popsat, aniž by v popisu použila přiložená zakázaná slova. Při hodinách anglického jazyka učitelé kladli důraz na to, že být součástí celku, spolupracovat a držet pospolu, může být v životě užitečné.

Den Evropy byl také tématem a součásti projektového setkání – online Kongresu projektu Erasmus + „ The colours of Science“, který proběhl ve dnech 10. a 11. 5. 2021. Dvoudenní online konference, které se účastnili učitelé a žáci naší školy spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska, Portugalska a Slovinska, probíhala ve španělském městě Jaén a portugalském hlavním městě Lisabonu. Součástí programu byly různé prezentace škol jmenovaných zemí a videa.  Součástí setkání byl i Kahoot test, kde si žáci mohli vyzkoušet svou paměť. Na závěr setkání jsme se s pomocí online přenášeného videa z dronu mohli proletět nad Lisabonem.

Na příští rok jsou plánovaná tři skutečná setkání. Snad situace kolem Covid – 19 dovolí je uskutečnit a my navštívíme skutečná města Lisabon a Jaén. Těšíme se také na setkání s partnery.

 Fotogalerie

Ing. Monika Bártová, Ing. Monika Čermáková, Mgr. Václav Homolka a Václav Matějček


Publikováno 16. 5. 2021 10:43

Vzdělávání žáků školy v týdnu od 17. 5.

Od 17. 5. bude ve škole probíhat prezenční výuka celého 1. stupně a rotační výuka žáků 2. stupně.

Na prezenční výuce ve škole budou 1. - 5. třídy a třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B. Distančně z domova se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B.

Pro žáky vzdělávající se distančně budeme nadále poskytovat online výuku.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků v budově.

Po příchodu do školy budou žáci v pondělí (1. stupeň + 2. stupeň) a čtvrtek (pouze 2. stupeň) otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, může ho z výuky omluvit. Bude ale nutné splnit vyučujícími zadané úkoly pro daný týden.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše zde uvedené platí pouze do změny opatření pro školy.

1.-4. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky dle rozvrhu 

 5. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky dle rozvrhu, v úterý jsou všechny hodiny spojeny a vyučování končí v 13:30

 7. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky v 13:15 každý den

9. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky v 13:30 každý den

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13:50 do 14:10
 • 1.-4. třídy oběd po skončení vyučování
 • 5. třídy oběd po ukončení vyučování a v úterý od 11:40 do 12:00 v průběhu vyučování, poté se žáci vrací do třídy na zbytek hodin
 • 7. třídy oběd 13:15 až 13:30
 • 9. třídy oběd 13:30 až 13:45

vedení školy


Publikováno 13. 5. 2021 11:57

Vzdělávání žáků 2. stupně od 10. 5.

Od 10. 5. bude ve škole probíhat i rotační výuka žáků 2. stupně.

V týdnu od 10. 5. budou na prezenční výuce ve škole třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B. Třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B se budou vzdělávat z domova distančně.

V týdnu od 17. 5. se prohodí, tedy na prezenční výuce ve škole budou třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B a distančně z domova se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B.

V týdnech, kdy se žáci budou vzdělávat distančně, pro ně i nadále budeme poskytovat online výuku.

Žáci budou na jednotlivé hodiny děleni do skupin pouze v rámci třídy. Upravené rozvrhy budou jednotlivým třídám 2. stupně zaslány ve čtvrtek přes elektronickou žákovskou knížku.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Žáci z různých tříd se nesetkávají. Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků v budově.

Po příchodu do školy budou žáci v pondělí a čtvrtek otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, může ho z výuky omluvit. Bude ale nutné splnit vyučujícími zadané úkoly pro daný týden.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše zde uvedené platí pouze do změny opatření pro školy.

6. třídy

 • vstup žáků do školy v 7:45 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:10 (každý den)

7. třídy (od 17. 5.)

 • vstup žáků do školy v 7:45 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:15

8. třídy

 • vstup žáků do školy v 7:55 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:30

9. třídy (od 17. 5.)

 • vstup žáků do školy v 7:55 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:30

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13:50 do 14:10

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 14:03

Volby do školské rady

Vzhledem k tomu, že na termín zvolený pro druhé kolo voleb dle původního harmonogramu voleb do školské rady byl vyhlášen nouzový stav, který byl ukončen k 11. 4. 2021, současná školská rada bude působit do 1. 7. 2021. Funkční období nové školské rady začne od 1.7.2021.

Druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 26. 5. 2021 a 27. 5. 2021 od 8 do 16 hodin ve vestibulu školy. Těšíme se na Vaší účast.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 14:00

Žáci přijatí do 1. tříd

Čísla přijatých žáků naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Všem blahopřejeme a těšíme se na vás.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 13:50

ŠD - 1. oddělení - duben

V dubnu jsme se opět sešli s dětmi v družině. Vyprávěli jsme si, co všechno jsme zažili v měsíci březnu.

Žáci 1.B slavili Den Země. Na oslavu tohoto dne jsme vybarvovali obrázek naší planety, povídali jsme si o třídění odpadu a kreslili barevné popelnice.

Děti z 1.A a 1.B se seznámily s různými druhy vody (pitná, užitková). Také jsme mluvili o tom, že bez vody nemůžeme žít a proto s ní musíme umět řádně hospodařit a šetřit.

Tvořili jsme malé deštníky, kapku vody, žabky s nafukovacím balónkem, sázeli a zalévali jarní osení.

Všechny děti byly za práci v družině odměněny sladkostí nebo stikeez.

Těšíme se na další měsíc plný nových výrobků!

Fotogalerie

Mgr. Miroslava Šlosrová


Publikováno 5. 5. 2021 13:44