Aktuality

Zobrazit vše Zobrazit vše
Publikováno dne 27. 6. 2024
Publikováno dne 5. 7. 2024
Publikováno dne 28. 6. 2024
Publikováno dne 28. 6. 2024
 

Krátce o škole

Naše škola se nachází na severozápadním okraji Klášterce nad Ohří v sousedství místního aquaparku. Komplex školy tvoří čtyři navzájem propojené pavilony - pavilon II. stupně, I. stupně, tělocvičen a odborných pracoven. V samostatné budově je školní jídelna se školní družinou.

Jsme úplnou základní školou se všemi ročníky. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „… bystrý a zvídavý“. Škola se zapojuje do mnoha projektů, převážně přírodovědného zaměření.

Výuka probíhá mimo kmenových tříd také v počítačových učebnách, učebně chemie, fyziky, přírodopisu, jazykových učebnách, školní dílně, hudebně, učebně výtvarné výchovy, cvičné školní kuchyňce a dvou tělocvičnách. V letních měsících využíváme i venkovní učebnu.

Zobrazit více

Sponzoři