Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

„Děvčátka na slovíčko“

Dne 7. 10. se konala pro děvčata ze 6. ročníků beseda o dospívání. Přednáška byla věnována menstruaci, intimní hygieně a psychickým změnám v tomto období. Každoročně spolupracujeme na projektu Always ≠ End PeriodPoverty, který je určen k podpoře dívek pomocí produktů pro intimní hygienu. Dívkám byly předány 4 duo balíčky vložek Always a informační knížečka. Věříme, že díky této podpoře se dívky budou plně účastnit školního a společenského života, což by mohlo podpořit jejich rozvoj a sebevědomí.

Mgr. Soňa Pohlotová a Mgr. Simona Kuncová


Publikováno 8. 10. 2021 10:36

Obědy pro děti

Od 1. 10. 2021 má 13 žáků naší školy zajištěny obědy zdarma v rámci projektu Obědy pro děti. Prosíme rodiče daných žáků, aby v případě nepřítomnosti žáka ve škole obědy odhlašovali.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 1. 10. 2021 10:17

Září v 3. oddělení ŠD

První dny školy máme za sebou. A jak je tráví žáci z 3. oddělení školní družiny?

Mezi nejoblíbenější patří skládání korálků do šablony a zažehlování.  Zdobili jsme sklíčka (vitráž) barvou. Žáci se naučili vyrábět náramky z gumiček, nejen pro sebe, ale i pro své blízké, kterým udělali velkou radost.

Žáci spolu rádi sedávají u stolečků a hrají různé stolní hry, skládají puzzle…

Starší žáci pracují s tavicí pistolí a i se učí šít.

Rádi chodíme do tělocvičny, kde naprosto vede míčová hra PAMATOVANÁ.

Fotogalerie

Bc. Veronika Součková


Publikováno 30. 9. 2021 13:45

Úspěch naší žákyně

Žákyně naší školy Tereza Kothánková se zúčastnila Mistrovství ČR žactva v Mladé Boleslavi a vybojovala v napínavé soutěži ve vrhu koulí stříbrnou medaili. Patří ještě do kategorie mladších žákyň a závodila tak s o 2 roky staršími dětmi.

Blahopřejeme.

Fotogalerie


Publikováno 24. 9. 2021 13:55

Uzavření tříd 5.A a 5.B

Rozhodnutí KHS naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 22. 9. 2021 13:04

27. září

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 27. září 2021 volným dnem pro žáky školy. Volný den je vyhlášen z důvodu zhoršené epidemické situace ve škole a velkého počtu nepřítomných žáků z důvodu nemoci. Volno by mělo přispět ke zklidnění epidemické situace. Žáci nastoupí do školy ve středu 29. září 2021. Jídelna školy a školní družina nebudou v uvedený den v provozu.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 22. 9. 2021 9:46

Uzavření třídy 6.B

Rozhodnutí KHS naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 20. 9. 2021 10:24

Konečně výlet

Dne 9. 9. 2021 se nám podařilo připravit exkurzi pro žáky 4.A a 4.B. Jeli jsme navštívit Botanickou zahradu v Bečově nad Teplou. Tam na nás čekali místní zaměstnanci a moc krásně nás přivítali.

Nejprve byla velmi zajímavá přednáška o živočiších, s kterými je možno se setkat ve Slavkovském lese. Přednáška byla doplněna různými ukázkami př. kožešin, koster, rohů i parohů, hmyzu apod.

Další částí exkurze byla procházka botanickou zahradou se zastávkami u neobvyklých stromů a bylin.

Potom jsme měli možnost být u krmení kaprů v místním rybníčku .

Pěknou tečkou za celým dopolednem bylo opékání vuřtíků.

Děkujeme všem, kteří výlet zorganizovali, za krásný zážitek.

Fotogalerie

žáci a třídní učitelky čtvrtých tříd


Publikováno 15. 9. 2021 7:04

Sběr papíru a víček

I v letošním školním roce pokračujeme ve sběru papíru a víček z PET lahví.

Sběr mohou nosit do školy děti nebo ho lze navézt ke dveřím zadního vchodu do školy (tam prosíme, aby jste nám nezarovnávali dveře). V případě většího množství sběru zavolejte do kanceláře školy a domluvte si termín dovezení, aby se sběr nanosil rovnou do školy.

Nejlepší sběrače na konci roku odměníme. Proto nezapomínejte sběr označit příjmením dítěte a třídou, do které chodí.

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojí.

Danka Chloubová


Publikováno 10. 9. 2021 9:29

Opatření ve škole od 13. 9. 2021

Testování žáků

  • od 13. 9. do změny opatření se žáci netestují

Opatření školy

  • ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna, ...) je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem
  • pokud žák odmítne nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb
  • v případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu vzdělávání, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl

V případě nesouhlasu s nošením ochranných prostředků žáka ve škole

  • zákonný zástupce je povinen oznámit tuto nepřítomnost ředitelce školy písemnou formou (prostřednictvím datové schránky, rodičovského účtu elektronické žákovské knížky, emailem s ověřeným podpisem nebo osobně v kanceláři školy) s uvedením jména a příjmení žáka, třídy, data začátku nepřítomnosti a důvodu absence
  • těmto žákům nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání a individuální konzultace
  • ověřování znalostí a dovedností těchto žáků bude probíhat podle časového harmonogramu v době mimo výuku
  • harmonogram obdrží zákonný zástupce žáka v písemné formě
  • účast žáka na ověřování znalostí a dovedností je povinná a v případě nemožnosti se dostavit je zákonný zástupce povinen žáka předem omluvit a dohodnout náhradní termín přezkoušení s příslušným vyučujícím
  • v případě neomluvené absence na přezkoušení, případně neodevzdání úkolu v daném termínu, bude absence žáka v daném předmětu a období považována za neomluvenou

vedení školy


Publikováno 10. 9. 2021 9:17