Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Ošetřovné dítěte

10.04. 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy lze stáhnout z přílohy tohoto příspěvku.

Případně si ji lze vyzvednout osobně každý den od 8 do 12 hodin. V případě nutnosti volejte 605278449.

vedení školy

přílohy


Publikováno 15. 7. 2020 16:44

Informace a platbách

1.04. 2020

Důležité informace o platbách za stravné, ŠVP a družinu.

Platby za stravné ve školní jídelně: 

Žádáme rodiče, aby již neposílali další platby na květen a červen. Vzhledem k tomu, že žáci nebudou cca 2 měsíce ve škole, měly by platby poslané  do dubna stačit na zajištění do konce školního roku. Vedoucí stravování provede na konci školního roku všem žákům vyúčtování a peníze bude vracet.

Škola v přírodě:

Naše ŠVP byla plánovaná na červen 2020 a z důvodu Koronaviru se posouvá na nový náhradní termín v příštím školním roce. Informace o novém termínu a dalších možnostech budou konkrétním rodičům poskytnuty.

Platby za školní družinu:

Platby za měsíce bez účasti žáků ve škole budou vyúčtovány a vráceny zákonným zástupcům po ukončení školního roku.  

Ing. Monika Bártová


Publikováno 15. 7. 2020 16:41

Ošetřovné dítěte a další informace - aktualizováno 1. 4.

1. 04. 2020

Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let.

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila včera (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

Každý, kdo ošetřovné čerpá, musí ještě svému zaměstnavateli doručit „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, tzv. přehled, kdy pečoval on, kdy druhý z rodičů, či kdy byl v zaměstnání. Je možné, že ne všichni rodiče budou o této povinnosti informováni.

Formulář pro ruční vyplnění najdete v příloze, k interaktivnímu vyplnění v odkaze:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Program ANTIVIRUS - pomoc firmám ochránit pracovní místa

Ministryně Maláčová prosadila program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Odkaz na stránky MPSV, kde jsou zveřejněny dvě důležité informace ke koronaviru:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Odkaz - tisková zpráva - péče o děti

Jak hovořit s dětmi o koronaviru

Další informace naleznete v přílohách tohoto příspěvku.

vedení školy

 

Přílohy


Publikováno 15. 7. 2020 16:40

Domácí příprava žáků - aktualizováno

25.03. 2020

Vyučující do Bakalářů průběžně zadávají informace k domácí přípravě žáků

Při uzavření školy jsme žákům nejprve zadávali práci na 2 - 3 týdny, proto většina učitelů zadávala práce na opakování a procvičení již probraného učiva, případně u žáků druhého stupně na zpracování zápisků budoucího učiva. Vzhledem k „prognózám“ to vypadá na mnohem delší dobu uzavření školy, proto se úkoly pro žáky mění, začínají dostávat více zápisků nového učiva, prezentací k vysvětlení nových pojmů, návodů a postupů řešení různých úloh a úkolů k procvičení, aby učitelé měli zpětnou vazbu, jak žáci učivo chápou a zvládají. V případě problémů s novým učivem vždy, prosím, kontaktujte daného učitele a situaci řešte s ním.

Kdo má problémy se získáním zadání prací nebo jejich odevzdáváním, má možnost každý pracovní den od 8 do 12 hodin ve škole tato zadání získat nebo odevzdat vypracované práce (u nich vždy, prosím, uvádějte jméno žáka, třídu a předmět).

Samozřejmě jsem zaznamenal negativní reakce na naši školu na Facebooku na Kláštereckém otevřeném fóru. Zveřejněné úkoly byly pro 6. ročník, naprosto stejné úkoly má plnit i můj syn a denně plněním úkolů tráví asi pětinu času, který by jinak trávil ve škole. A stačí mu to, aby všechny úkoly stíhal plnit v zadaných termínech. U žádného, žákům zadaného úkolu, nebylo nikdy uvedeno vytiskni a …, jak je lživě uvedeno u daného příspěvku. Stejně tak žáci neměli poslaná anglická videa, jak mají řešit zadané úkoly z matematiky. Zadané úkoly jsou pro žáky zvládnutelné, pokud se o to budou snažit. Ale je mi zároveň jasné, že při přístupu a vyjadřování o škole a učitelích od mnohých rodičů, budou jejich děti k tomu mít stejný negativní přístup a tvrdit, že tohle nedělaly, nedá se to zvládnout, atd ...

Tímto chci moc poděkovat všem rodičům, kteří se snaží, aby jejich děti plnily domácí výuku. Kteří s námi učiteli komunikují a snaží se, i když občas něco nejde otevřít nebo úplně správně nefunguje, najít ve spolupráci s námi řešení dané situace. Vše to je jen o zpětné vazbě a domluvě. Také děkuji za spoustu pozitivní zpětné vazby, jak je zadání úkolů pro děti jiné a jak je to baví …

Mgr. Miloslav Hrachovec

Přílohy


Publikováno 15. 7. 2020 16:36

Kontakt do školy

24.03. 2020

Přestože je škola přístupná každý den od 8 do 12 hodin, ne vždy je někdo přítomen v kanceláři školy.

Pokud vám nikdo nezvedá telefon v kanceláři školy nebo neodpovídá na zaslaný email, volejte na 605278449.

vedení školy


Publikováno 15. 7. 2020 16:35

Zapomenuté nebo ztracené heslo do Bakalářů

19.03. 2020

Pokud došlo ke ztrátě přihlašovacích údajů do Bakalářů, kontaktujte mě na emailu hrachovec@skolaklasterec.cz.

Přihlašovací údaje vám zašlu. Uveďte jméno žáka a třídu.

Mgr. Miloslav Hrachovec


Publikováno 15. 7. 2020 16:34

Zrušení výuky

10.03. 2020

Premiér Andrej Babiš dnes po jednání Bezpečnostní rady státu oznámil, že od středy 11. 3. se ruší výuka základních, středních a vyšších odborných škol.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. O případných změnách budete informování prostřednictvím webových stránek školy, nebo sdělovacích prostředků. V souvislosti s tím Vás informujeme o přerušení provozu školní jídelny a školní družiny ve dnech zákazu přítomnosti žáků ve školách od 11.3.2020 do odvolání. Přihlášené obědy budou žákům po dobu uzavření školy automaticky odhlášeny.

Nárok na ošetřovné, když bylo uzavřeno školské zařízení

Na ošetřovné má při splnění stanovených podmínek (§ 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) nárok zaměstnanec, pokud nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti (dříve se tato dávka nazývala "Podpora při ošetřování člena rodiny"). Náleží také v případě, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, neboť musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Při péči o dítě starší 10 let z důvodu uzavření školy ošetřovné nenáleží.

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji od prvního dne ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení po dobu nejdéle 9 kalendářních dní (popřípadě 16 kalendářních dní u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku). Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat (vystřídání v péči je možné jen jednou). Doba poskytování ošetřovného se tímto vystřídáním neprodlužuje.

V případě nároku na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení jej uplatní zaměstnanec tiskopisem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)". Tento tiskopis mu vydá ve 2 vyhotoveních škola (výchovné zařízení), do které dítě chodí. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. Druhý díl tohoto tiskopisu slouží pro uplatnění nároku v případě vystřídání v péči o dítě, jinak se nepoužije.

Zaměstnavatel vyplní v tiskopisech v rubrice "záznamy zaměstnavatele" které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" předá neprodleně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci malého rozsahu, zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti, domáčtí zaměstnanci).

Ing. Monika Bártová


Publikováno 15. 7. 2020 16:33

Školička nanečisto

9.03. 2020

Bohužel jsme nuceni tuto akci zrušit.

Pokud se situace bude vyvíjet dobře, je možné, že ji uskutečníme v jiném termínu ještě před zápisem do 1. tříd.

Mgr. Ivana Jiránková

plakát školička 2020.jpg


Publikováno 15. 7. 2020 16:33

Aquasvět Chomutov

9.03. 2020

Dne 28.2. si naše třída, 4.A, zpestřila výuku výletem do Aquasvěta v Chomutově.

Výlet byl pro nás odměnou za skvělé školní výsledky a hudební vystoupení k vernisáži školní výstavy a v Domově seniorů před Vánocemi.

Naše třída je prima kolektiv, a tak jsme si výlet dostatečně užili. Ve vodě jsme hráli spoustu her, jezdili na skluzavkách a tobogánech a samozřejmě jsme nezapomněli na občerstvení v bazénovém bufetu.

Skvělé výlety jsou důkazem toho, že být ve škole šikovný a aktivní se vyplatí.

žáci 4.A

IMG_20200228_111424.jpg


Publikováno 15. 7. 2020 16:31

Volné pracovní místo na naší škole

8.03. 2020

Hledáme učitele 1. stupně.

Více informací naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Ing. Monika Bártová

Přílohy


Publikováno 15. 7. 2020 16:30