Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Zpět do pravěku

Na naší škole probíhají v rámci Šablon II zajímavé projektové dny.

Zpět do pravěku se 8. a 9. října vydali žáci čtvrtých a pátých ročníků naší školy. Jejich průvodcem byl pan Homolka. Program byl zajištěn ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy.

Hravou formou si žáci v průběhu projektových dnů zopakovali poznatky z doby kamenné, bronzové i železné. Osahali si skutečné vykopávky, ocitli se v hradišti nedaleko Klášterce nad Ohří, také nahlédli do božstvy protkané keltské kultury.

Program byl velice pestrý a pro všechny, včetně vyučujících, zajímavý.

Všichni panu Homolkovi a Muzeu hlavního města Prahy děkujeme a těšíme se na další historická setkání.

Fotogalerie

žáci 5. ročníků


Publikováno 21. 10. 2020 13:24

Informace o ošetřovném - aktualizováno 29. 10.

Aktuální informace o ošetřovném z důvodu uzavření škol naleznete na odkazu

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

vedení školy


Publikováno 14. 10. 2020 6:02

Režim výuky od 14. 10. 2020

Od 14. 10. je škola pro žáky uzavřena.

První stupeň:

 • distanční výuka, od 19. 10. povinná online výuka
 • veškeré informace k online výuce a zadávání úkolů budou zaslány prostřednictvím Bakalářů

Školní družina:

 • je uzavřena

Druhý stupeň:

 • distanční výuka
 • zadávání úkolů bude prostřednictvím Bakalářů
 • 8. a 9. ročník – vyučován online výukou od 13. 10.
 • 6. a 7. ročník – online výuka povinná od 15. 10., odkazy na jednotlivé hodiny byly zaslány jako zpráva do Bakalářů
 • online výuka poběží dle rozvrhu hodin u předmětů: ČJ, RJ, AJ, NJ, M, F, CH, D, Př, Z a VO. Na první hodině učitel daného předmětu upřesní počet hodin a dny, ve kterých bude daný předmět vyučován online.

Online výuka:

 • bude probíhat prostřednictvím aplikace ZOOM, je třeba mobilní telefon (nutnost stáhnout aplikaci – viz. návod) nebo počítač s připojením k internetu (není nutná instalace programu)
 • na 2. stupni byly odkazy zaslány do Bakalářů
 • na 1. stupni odkazy zašleme do pátku 16. 10.
 • návody naleznete v přílohách tohoto příspěvku
 • je povinná pro všechny žáky, přihlašovat se pod příjmením žáka
 • pokud máte několik dětí, které mají online výuku zároveň, komunikujte s daným učitelem a domluvte si s ním postup a řešení této situace
 • žádost o jinou formu plnění distanční výuky je nutné podat v kanceláři školy

Školní jídelna:

 • je v provozu
 • všem žákům byly automaticky odhlášeny obědy a je nutné si je v případě zájmu přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • obědy na tento týden je nutné přihlásit nejpozději do 14. 10. do 9 hodin
 • obědy na příští týden (19. 10. - 23. 10.) je nutné přihlásit do 19. 10. do 8 hodin
 • výdej oběda bude pouze do jídlonosičů vždy od 12 do 14 hodin

Pedagogická intervence:

 • bude řešena individuálně s jednotlivými žáky a rodiči

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 28. října je státní svátek.  Ve dnech 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 13. 10. 2020 13:22

Přihlašovací údaje k online výuce 2. stupně

Přihlašovací údaje k online výuce 2. stupně byly zaslány žákům i zákonným zástupcům prostřednictvím Bakalářů.

Online výuka bude probíhat od úterý 13. 10. prostřednictvím aplikace ZOOM (lze spustit i přes telefon) dle rozvrhu hodin dané třídy u předmětů: ČJ, RJ, AJ, NJ, M, F, CH, D, Př, Z a VO. Žák má povinnost být pojmenován svým jménem a příjmením.

Od 13. 10. do 16. 10. se týká žáků 8. a 9. ročníku a od 19. 10. do 23. 10. se týká žáků 6. a 7. ročníku.

Ostatní předměty (výchovy a semináře) pouze distanční formou zadáním samostudia nebo úkolů k vypracování. Veškeré zadávání úkolů a práce bude realizováno prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři).

Účast žáků na online výuce je povinná a je nutno omlouvat absenci žáků, přičemž platí stejná pravidla omlouvání žáka, jako při výuce ve škole.

V případě absence potřebného vybavení pro online výuku je nutné si na žádost zákonného zástupce dohodnout jiný způsob komunikace.

vedení školy


Publikováno 12. 10. 2020 15:33

Režim výuky od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Z rozhodnutí MZ a MŠMT ČR platí následující:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

První stupeň:

 • výuka probíhá beze změn

Školní družina:

 • beze změn - tj. v běžném režimu.

Druhý stupeň:

 • střídavá výuka

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě.

12. 10. - 16. 10. 2020

 • 8. a 9. ročník – distanční výuka, online výuka povinná od 13.10., kdy bude zpřístupněn rozvrh pro žáky s přístupy na online výuku.
 • 6. a 7. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu

 19. 10. - 23. 10. 2020

 • 6. a 7. ročník – distanční výuka, online výuka povinná od 19.10., kdy bude zpřístupněn rozvrh pro žáky s přístupy na online výuku.
 • 8. a 9. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu

Online výuka poběží dle rozvrhu hodin pouze u předmětů: ČJ, RJ, AJ, NJ, M, F, CH, D, Př, Z a OV, ostatní předměty ( výchovy a semináře) pouze distanční formou zadání samostudia, popřípadě úkolů.Veškeré zadávání úkolů a práce bude realizováno prostřednictvím elektronické žákovské knížky – Bakaláři.

Online výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace ZOOM. Žáci 7. až 9. ročníků byli s nástrojem seznámeni v loňském školním roce. Žáci 6. tříd budou seznámeni a proškoleni v týdnu 12. 10. - 16. 10. 2020 během hodin informatiky a možných dalších hodin.

Školní jídelna:

Provoz školní jídelny zůstává zachován.

Obědy budou zajištěny pro žáky prezenční výuky od 11:40 do 14:00 dle rozvrhu. Pro žáky distanční výuky od 14:00 do 14:30. Žáci s distanční výukou mají automaticky odhlášené obědy na daný týden. Pokud mají o obědy na tento týden zájem, je nutné nahlášení oběda u vedoucí školní jídelny do pondělí 8:00. 

Kroužky a ostatní aktivity:

Veškeré volnočasové aktivity (kroužky) pořádané školou i probíhající v budově školy se v době od 12. 10. do 25. 10. 2020 ruší. 

Pedagogická intervence – (doučování žáků) probíhá beze změny v týdnech, kdy mají daní žáci prezenční výuku.

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 28. října je státní svátek.  Ve dnech 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

vedení školy


Publikováno 9. 10. 2020 14:10

Změny ve školním řádu platné od 12. 10. 2020

Pedagogická rada školy a školská rada schválily změny ve školním řádu, které se týkají distančního vzdělávání. Tyto změny naleznete v příloze tohoto příspěvku a jsou platné od 12. 10. 2020.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 9. 10. 2020 13:45

Mimořádná opatření ve škole od 5. 10. 2020

1. stupeň

 • Roušky - chodby a společné prostory - povinně všichni žáci i zaměstnanci školy
 • Roušky ve třídách - dobrovolně žáci i učitelé
 • TV - omezený provoz - vycházky a další náplň dle zvážení učitele
 • HV - bez zpěvu
 • Jídelna - stoly pro 4 osoby, 1,5 m od sebe
 • Projektové dny mimo školu a sportovní kroužky školy jsou zrušeny do odvolání

 2. stupeň

 • Roušky - chodby a společné prostory - povinně všichni žáci i zaměstnanci školy
 • Roušky ve třídách - povinně všichni žáci i učitelé (mimo osoby s potvrzením o zdravotních komplikacích)
 • TV - omezený provoz - vycházky a další náplň dle zvážení učitele
 • HV - bez zpěvu
 • Jídelna – stoly pro 4 osoby, 1,5 m od sebe
 • Projektové dny mimo školu a sportovní kroužky školy jsou zrušeny do odvolání

U všech, kteří nemají povinnost nosit roušky daným opatřením, jsou pouze doporučeny pro ochranu jejich vlastního zdraví.

Platí do změny mimořádných opatření.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 5. 10. 2020 12:57

Nařízení KHS s platností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020

Na základní škole se týká pouze hudební a tělesné výchovy:

 • hudební výchova bude bez zpěvu
 • tělesná výchova na 1. stupni bude bez omezení
 • tělesná výchova na 2. stupni bude bez pohybových aktivit, v případě hezkého počasí žáci půjdou na procházku, v případě špatného počasí proběhne výuka ve třídách

Příloha:

vedení školy


Publikováno 4. 10. 2020 11:59

1. oddělení – jak pracujeme v družině v novém školním roce

Na začátku září jsme hráli seznamovací hru s míčem, abychom se všichni poznali. Také jsme si povídali o letních prázdninách. Děti vyprávěly, kde byly a co zažily. Poté jsme hráli zvířecí bingo, to děti velmi bavilo. Každý výherce dostal malou odměnu.

V průběhu měsíce jsme například vyráběli:

 • skládané sovy z papíru a poté jsme je pověsili na strom přátelství v naší třídě,
 • srdíčka pro své maminky,
 • příšery z papírových formiček na muffiny,
 • lodě na vlnách zdobené barevnými flitry,
 • malé rybky v rybníce,
 • jablka a hrušky tisk z bublinkové folie,
 • motýlky, které děti zdobily fixami.

Děti také rády chodí do tělocvičny a ven. Lezou po žebřinách, hází míčem do koše nebo hrají hry  pamatovaná a molekuly. V družině máme také hernu, kde si žáci staví svoje vysněné domy, hrady nebo zámky. Venku jsme si hráli na ovečky, házeli jsme létajícím talířem, skákali přes  švihadlo.

Děti se moc těší na další měsíc v družině!

Mgr. Miroslava Šlosrová

Fotogalerie


Publikováno 4. 10. 2020 11:43

Tvoříme noviny

V pondělí 21. 9. se v rámci projektu Šablony II. na druhém stupni naší školy rozjely projektové dny ve škole. První z nich máme s místní spisovatelkou Bc. Renatou Šindelářovou na téma „Tvoříme noviny“. První třídou, která si projektovým dnem prošla, byla 8. A. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o tvorbě novin, o funkci hromadných sdělovacích prostředků, ale také o rozdílech mezi různými publicistickými žánry. Potom dostali možnost projevit svou vlastní kreativitu, když si zkoušeli role novinářů a vytvářeli vlastní malé noviny, které se skládaly z článku na libovolné téma, rozhovoru se známou osobností a reklamy. Stejný program o dva dny později realizovala i třída 8. B. Do poloviny října se ho pak zúčastní i žáci sedmých a devátých tříd.

Mgr. Václav Homolka

Fotogalerie


Publikováno 4. 10. 2020 11:12