Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


První týden netradiční školy je za námi

1.06. 2020

I v malém počtu žáků se snažíme pilně pracovat a vyrábíme malé dárečky pro naše blízké.

Pomocí letáků jsme vyráběli jídelníček, z ubrousků motýlky. Pracujeme s pracovními listy, kde luštíme křížovky, spojovačky a kvízy. Pokud nám to počasí dovolí, chodíme se žáky na plato, kde si malují s křídami anebo hrají různé hry. 

Bc. Veronika Součková a Mgr. Miroslava Šlosrová

Fotogalerie


Publikováno 15. 7. 2020 17:02

Upřesnění pravidel - 1. stupeň

29.05. 2020

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní (od 1. 6.) možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejména platných pravidel pro nošení roušek) chodit s žáky mimo areál školy.

Budeme samozřejmě minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit na bezpečná místa, kde je minimální riziko přenosu viru.

vedení školy


Publikováno 15. 7. 2020 17:01

Škola v přírodě - zpětná vazba

21.05. 2020

Mrzí, že se letošní škola v přírodě neuskutečnila, rádi bychom zajistili alespoň školu v přírodě v novém vhodném termínu.

Obracíme se na Vás tedy s prosbou o rychlé vyjádření se Vašim třídním učitelům nejpozději do 25. 5. 2020, zda s Vašimi dětmi můžeme počítat do této školy v přírodě v lokalitě Poslův Mlýn v novém termínu 16. 5. 2021 až 23. 5. 2021.

Pokud výjezdu Vašich dětí brání závažné okolnosti, budeme se snažit vyjít Vám vstříc a budeme situaci řešit individuálně.

V případě nejasností volejte 7743607360, nebo pište na email info@skolaklasterec.cz nebo prostřednictvím Bakalářů na adresu ředitelství.

Děkujeme za pochopení a rychlou zpětnou vazbu.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 15. 7. 2020 17:00

Školní jídelna

21.05. 2020

Od 25. 5. 2020 bude školní jídelna otevřena vždy od 11 do 13 hodin.

Vaříme pro žáky účastnící se vzdělávacích aktivit ve škole. Tito žáci nemusí nosit kartičku.

V 1. den nemoci vám oběd vydáme do jídlonosiče, výdej jídla vám zajistí vedoucí školní jídelny.

Jana Baránková


Publikováno 15. 7. 2020 16:59

Vzdělávací aktivity od 25. 5. 2020

20.05. 2020

Upřesňující informace k otevření školy pro přihlášené žáky 1. stupně.

Na vzdělávací aktivity se přihlásilo 59 žáků, ty jsme rozdělili do 4 skupin.

Žáci by na plato školy (prostor před vchodem do školy) měli dorazit nejlépe kolem 7:45 až 7:50, v 7:50 si je první den vyzvedne paní učitelka.
Výuková část včetně oběda bude probíhat od 8 do 12:30 hodin.

Zájmová část (pro přihlášené) pak od 12:30 do maximálně 16 hodin.

Ve výukové části budou žáci plnit stejné úkoly, které budou i nadále zadávány k domácímu vzdělávání. Nebude již tedy potřeba tyto úkoly vypracovávat doma.

Po skončení výukové části ve 12:30 žáci odchází ze školy domů nebo se (přihlášení) účastní zájmové části. Protože není možný přístup zákonných zástupců žáků do školy, budou v uvedený čas žáci budovu školy opouštět samostatně. V případě změny času odchodu žáka zavolejte na telefonní čísla 731155290 nebo 605278449 pro domluvu na dalším postupu.

Kartičky do školní jídelny nejsou potřeba, jídelní lístek naleznete na obvyklém místě na našem webu.

Další informace naleznete v příloze tohoto příspěvku.

vedení školy

příloha


Publikováno 15. 7. 2020 16:59

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

15.05. 2020

Změna pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Z důvodů domácího vzdělávání žáků a uzavření školy od 11. 3. 2020 byla nutná změna v získávání podkladů pro toto hodnocení.

Více informací naleznete v příloze tohoto příspěvku.

vedení školy

příloha


Publikováno 15. 7. 2020 16:57

Škola v přírodě

11.05. 2020

Vážení zákonní zástupci, velmi nás mrzí, ale bohužel Vám musíme oznámit, že se letošní škola v přírodě (ŠvP) neuskuteční.
Na základě opatření vlády došlo ke zrušení možnosti pořádat tuto akci.

Protože se na nás obracíte s dotazy ohledně ŠvP, rozhodli jsme se Vám situaci popsat a nastínit možnosti.

Jak jistě sledujete, situace se v ČR mění každým dnem. Bohužel do posledních dnů nebylo zcela jasné, jak to s pobytem žáků nejen ve škole ale i ŠvP dopadne. Mrzí nás, že jsme z důvodu nouzových opatření neměli možnost Vás oslovit, sejít se na společném jednání a domluvit si další postup. O to bylo jednání z naší strany složitější. Také domluva s provozovatelem ŠvP nebyla jednoduchá a trvala déle, než jsme očekávali. Jednání probíhala telefonicky a mailem již od konce března. I provozovatelé pobytů žáků škol neměli mnoho informací a čekali na další vývoj situace.

Naše škola dle smlouvy se zprostředkovatelem ŠvP již na začátku března zaplatila 90% částky za pobyt žáků a nebylo tedy možné z naší strany ŠVP zrušit. V takovém případě bychom museli mít pokyn od Vás, že žádáte o zrušení, a znamenalo by to zaplacení storna poplatků, tj. minimálně jedné třetiny částky. To se nám zdálo nevýhodné. Jednali jsme tedy s provozovatelem ŠvP a snažili se najít schůdné řešení pro obě strany, stejně jako mnoho dalších škol v ČR. Na základě posledních informací a daných možností jsme se rozhodli přeložit ŠVP na květen 2021. Podzimní termíny se nám zdály rizikové. V těchto dnech očekáváme slibovaný dodatek smlouvy se změnou termínu ŠvP a dalšími náležitostmi. Začátkem června by dle příslibu mělo dojít k vrácení části peněz.

Věříme, že chápete tuto neobvyklou situaci a doufáme, že většině z Vás nový termín ŠvP vyhovuje. Zákonným zástupcům žáků, kteří se již v příštím roce nebudou moci této akce zúčastnit (odcházejí ze školy, stěhují se), se budeme snažit vrátit co nejdříve zpět zaplacenou částku. U ostatních žáků se budeme těšit na novou ŠvP.

Děkuji za pochopení a trpělivost.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 15. 7. 2020 16:56

Otevření školy od 25. 5. pro žáky 1. stupně - aktualizováno

5.05. 2020

Od 25. 5. mají žáci 1. stupně možnost navštěvovat školu, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole je dobrovolná, i nadále bude pokračovat domácí vzdělávání. Do 18. 5. je nutné vyplnit a doručit škole přihlášku k účasti žáka na těchto vzdělávacích aktivitách. Poté již nebude žáka možné přihlásit.

K účasti ve škole je dále nutné doručit nejpozději první den návštěvy ve škole „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (lze odevzdat i dříve s přihláškou). Přihlášku a čestné prohlášení naleznete v přílohách tohoto příspěvku. Pokud nemáte možnost si přihlášku a čestné prohlášení vytisknout a vyplnit, je možné si je vyzvednout ve škole každý pracovní den od 8 do 12 hodin. Pokud žák v pondělí 25. 5. nebude mít platné čestné prohlášení, nebude mu umožněn vstup do školy. Přihlášku (i s čestným prohlášením) je možné i vhodit do poštovní schránky školy, která je umístěna u vchodu do školní jídelny.

V případě zájmu o obědy je nutné si je přihlásit u vedoucí školní jídelny nejpozději do 20. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity žáků budou rozděleny na výukovou a zájmovou část.

Výuková část včetně oběda bude buď od 7:30 do 12 hodin nebo od 8 do 12:30 hodin (rozdílné začátky jsou proto, aby spolu žáci z různých skupin nepřicházeli do kontaktu). Ve výukové části budou žáci plnit stejné úkoly, které budou i nadále zadávány k domácímu vzdělávání. Jednotlivé skupiny budou mít různé časy přestávek, aby se žáci nepotkávali ve společných prostorách školy.

Po skončení výukové části mohou žáci odejít domů nebo se účastnit zájmové části, která bude probíhat maximálně do 16 hodin. Pokud o ni máte zájem, je nutné tuto skutečnost označit v přihlášce a doplnit o časy odchodu žáka ze školy. Protože není možný přístup zákonných zástupců žáků do školy, budou v uvedený čas žáci budovu školy opouštět samostatně. V případě nutnosti dřívějšího odchodu (lékař, jiná událost) bude vše probíhat jako za normálního provozu (lístek podepsaný zákonným zástupcem, telefonická domluva, včasná elektronická zpráva).

Z provozních důvodů budou žáci účastnící se odpolední zájmové činnosti rozděleni do skupin spolu, je tedy pravděpodobné, že zde budou skupiny tvořené žáky z několika různých tříd a ročníků. U žáků, účastnících se pouze výukové části, se budeme snažit tvořit skupiny tak, aby ke spojování žáků z různých ročníků docházelo co nejméně. Vše ale záleží na počtu přihlášených dětí. O složení jednotlivých skupin a dalších podrobnostech Vás budeme informovat 20. 5. 2020.

Výuková i zájmová činnost žáků bude probíhat po celou dobu v jedné třídě, v případě hezkého počasí ve venkovním areálu školy.

Třídy a prostory školy budou pravidelně větrány a dezinfikovány.

Pravidla účasti žáků ve škole:
- žáci se ráno před školou zdržují 1,5 - 2 metry od sebe, nesmí se shlukovat a mají povinnost mít nasazenou roušku
- žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení, při pohybu ve společných prostorách školy má povinnost mít roušku vždy nasazenou
- pokud žák dorazí bez roušky, nebude do školy vpuštěn
- vstup do školy je povolen pouze žákům, jejich doprovodu je vstup do školy zakázán
- pedagogický pracovník školy si žáky vyzvedne na platě školy (prostor před hlavním vchodem) a odvede rovnou do učebny (kde se žáci přezují a odloží si osobní věci), aby nedocházelo ke kontaktu s jinými skupinami
- maximální počet žáků ve skupině je 15 a skupiny po rozdělení žáků jsou až do 30. 6. neměnné
- v učebně si žáci vydezinfikují ruce, po usazení do lavic (každý žák bude v lavici sedět sám) si po vyzvání pedagogického pracovníka mohou sejmout roušky
- žáci jsou povinni dodržovat základní hygienické požadavky současné situace, při jejich opakovaném porušení mohou být z výuky vyloučeni
- pokud žák bude prokazovat příznaky nemoci, bude ve škole izolován od ostatních žáků a zákonný zástupce bude telefonicky informován a neprodleně zajistí vyzvednutí žáka, zároveň škola bude informovat KHS Chomutov

vedení školy

Přílohy


Publikováno 15. 7. 2020 16:55

Příprava na příjímací zkoušky pro žáky 9. třídy - aktualizováno

4.05. 2020

Od 11. 5. 2020 zahajuje naše škola přípravu na příjímací zkoušky na střední školy pro žáky devátých ročníků. Do pátku 8. 5. je nutné vyplnit a doručit škole přihlášku k této přípravě.

Příprava z matematiky bude probíhat každé pondělí od 8:00, z českého jazyka v pátek od 10:00, vždy maximálně cca 2 hodiny dle potřeb žáků.

Žáky vyzvedne učitel na platě školy v čas začátku přípravy. Účast žáků je dobrovolná, ale je nutné dodržovat čas zahájení výuky. Při pozdějším příchodu nebudou žáci puštěni do školy. Žáci mohou z výuky odejít kdykoli. Ostatní online výuka probíhá beze změn.

Žáci jsou povinni mít roušku (lépe dvě a sáček na její odložení) a dodržovat základní hygienické požadavky současné situace - umývání a dezinfekce rukou. V případě porušení těchto pravidel bude žák z přípravy vyloučen.

Ve škole není nutné se přezouvat.

Doporučujeme pouze psací a rýsovací potřeby, sešit.

Obědy nebudou poskytovány.

K účasti ve škole je dále nutné doručit první den návštěvy ve škole „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (viz příloha). Pokud není možné si přihlášku a čestné prohlášení vytisknout a vyplnit, je možné si je vyzvednout ve škole vždy od 8:00 do 12:00. Pokud žák do 8. 5. neodevzdá přihlášku a v pondělí 11. 5. nedonese čestné prohlášení, není možné ho do školy pustit. Přihlášku je možné i vhodit do poštovní schránky školy, která je umístěna u vchodu do školní jídelny.

V Klášterci nad Ohří dne 4. 5. 2020

vedení školy


Publikováno 15. 7. 2020 16:54

Pro rodiče dětí s OŠD

1.05. 2020

Určeno rodičům dětí s odkladem školní docházky.

Více informací naleznete v přílohách tohoto příspěvku.

vedení školy

příloha


Publikováno 15. 7. 2020 16:53