Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy od 18. 11.

Od 18. 11. se do školy vrací žáci 1. a 2. tříd. Ve všech prostorách školy bude povinnost nosit roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Žáci jednotlivých tříd se nebudou setkávat. Nebude probíhat výuka hudební a tělesné výchovy. Vše zde uvedené platí pouze do návratu dalších žáků do školy.

1. třídy

 • vstup žáků do školy v 7:50 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 11:30

2. třídy

 • vstup žáků do školy v 8:00 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 12:00

Školní družina bude v provozu

 • ráno od 5:30
 • odpoledne nejdéle do 16:30
 • žáci jedné třídy tvoří jedno oddělení školní družiny

Školní jídelna vaří

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny

vedení školy


Publikováno 16. 11. 2020 9:25

Technické problémy

Omlouváme se za dnešní neuskutečnění některých online hodin (4. - 6. hodina). 

Důvodem byla porucha na zařízení ve školní síti.

Ze stejného důvodu nefungovaly ani školní telefony.

Děkujeme za pochopení

vedení školy


Publikováno 6. 11. 2020 13:42

Distanční vzdělávání

Děkujeme všem, kteří se zapojili do online výuky a plnění úkolů zadaných učiteli.

Připomínáme, že plnění distančního vzdělávání je pro žáky povinné a v případě nemoci nebo lékaře je nutné zaslat omluvenku třídnímu učiteli. Pokud máte problémy s připojením na některou hodinu online výuky, nezapomínejte na omluvu danému učiteli (třídnímu učiteli), lze i prostřednictvím spolužáků nahlásit na dané hodině. Zadané úkoly je ale nutné plnit v daných termínech. Pokud nestíháte, případně máte nějaké potíže s jejich splněním, vždy se domluvte s daným učitelem.

Pokud si vyzvedáváte práci ve škole, je na daný týden k vyzvednutí vždy v pondělí od 11 hodin, vrátit ji můžete každý den od 7:30 do 15:30. Důležité je vše označit svým jménem, příjmením a třídou. Vracejte jen vypracované úkoly, zápisy a prezentace si nechávejte.

Do 6. 11. vás hodnotíme jen motivačně a nedáváme špatné známky za špatně vypracované úkoly. Od 9. 11. již bude probíhat klasifikace všech zadaných úkolů a v případě nesplnění budou úkoly hodnoceny pětkou.

Klasifikace:

- známky 1 - 5

- N - nehodnoceno, žák práci zpracoval a nemohla být ohodnocena (do 6. 11.)

- A - omluvená absence žáka (např. nemoc, lékař, …)

- X - žák úkol bez omluvy nesplnil (do 6. 11. využíváno místo pětky a označení pro nesplněné dobrovolné úkoly)

vedení školy


Publikováno 5. 11. 2020 9:52

Zpět do pravěku

Na naší škole probíhají v rámci Šablon II zajímavé projektové dny.

Zpět do pravěku se 8. a 9. října vydali žáci čtvrtých a pátých ročníků naší školy. Jejich průvodcem byl pan Homolka. Program byl zajištěn ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy.

Hravou formou si žáci v průběhu projektových dnů zopakovali poznatky z doby kamenné, bronzové i železné. Osahali si skutečné vykopávky, ocitli se v hradišti nedaleko Klášterce nad Ohří, také nahlédli do božstvy protkané keltské kultury.

Program byl velice pestrý a pro všechny, včetně vyučujících, zajímavý.

Všichni panu Homolkovi a Muzeu hlavního města Prahy děkujeme a těšíme se na další historická setkání.

Fotogalerie

žáci 5. ročníků


Publikováno 21. 10. 2020 13:24

Informace o ošetřovném - aktualizováno 29. 10.

Aktuální informace o ošetřovném z důvodu uzavření škol naleznete na odkazu

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

vedení školy


Publikováno 14. 10. 2020 6:02

Režim výuky od 14. 10. 2020

Od 14. 10. je škola pro žáky uzavřena.

První stupeň:

 • distanční výuka, od 19. 10. povinná online výuka
 • veškeré informace k online výuce a zadávání úkolů budou zaslány prostřednictvím Bakalářů

Školní družina:

 • je uzavřena

Druhý stupeň:

 • distanční výuka
 • zadávání úkolů bude prostřednictvím Bakalářů
 • 8. a 9. ročník – vyučován online výukou od 13. 10.
 • 6. a 7. ročník – online výuka povinná od 15. 10., odkazy na jednotlivé hodiny byly zaslány jako zpráva do Bakalářů
 • online výuka poběží dle rozvrhu hodin u předmětů: ČJ, RJ, AJ, NJ, M, F, CH, D, Př, Z a VO. Na první hodině učitel daného předmětu upřesní počet hodin a dny, ve kterých bude daný předmět vyučován online.

Online výuka:

 • bude probíhat prostřednictvím aplikace ZOOM, je třeba mobilní telefon (nutnost stáhnout aplikaci – viz. návod) nebo počítač s připojením k internetu (není nutná instalace programu)
 • na 2. stupni byly odkazy zaslány do Bakalářů
 • na 1. stupni odkazy zašleme do pátku 16. 10.
 • návody naleznete v přílohách tohoto příspěvku
 • je povinná pro všechny žáky, přihlašovat se pod příjmením žáka
 • pokud máte několik dětí, které mají online výuku zároveň, komunikujte s daným učitelem a domluvte si s ním postup a řešení této situace
 • žádost o jinou formu plnění distanční výuky je nutné podat v kanceláři školy

Školní jídelna:

 • je v provozu
 • všem žákům byly automaticky odhlášeny obědy a je nutné si je v případě zájmu přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • obědy na tento týden je nutné přihlásit nejpozději do 14. 10. do 9 hodin
 • obědy na příští týden (19. 10. - 23. 10.) je nutné přihlásit do 19. 10. do 8 hodin
 • výdej oběda bude pouze do jídlonosičů vždy od 12 do 14 hodin

Pedagogická intervence:

 • bude řešena individuálně s jednotlivými žáky a rodiči

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 28. října je státní svátek.  Ve dnech 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 13. 10. 2020 13:22

Přihlašovací údaje k online výuce 2. stupně

Přihlašovací údaje k online výuce 2. stupně byly zaslány žákům i zákonným zástupcům prostřednictvím Bakalářů.

Online výuka bude probíhat od úterý 13. 10. prostřednictvím aplikace ZOOM (lze spustit i přes telefon) dle rozvrhu hodin dané třídy u předmětů: ČJ, RJ, AJ, NJ, M, F, CH, D, Př, Z a VO. Žák má povinnost být pojmenován svým jménem a příjmením.

Od 13. 10. do 16. 10. se týká žáků 8. a 9. ročníku a od 19. 10. do 23. 10. se týká žáků 6. a 7. ročníku.

Ostatní předměty (výchovy a semináře) pouze distanční formou zadáním samostudia nebo úkolů k vypracování. Veškeré zadávání úkolů a práce bude realizováno prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři).

Účast žáků na online výuce je povinná a je nutno omlouvat absenci žáků, přičemž platí stejná pravidla omlouvání žáka, jako při výuce ve škole.

V případě absence potřebného vybavení pro online výuku je nutné si na žádost zákonného zástupce dohodnout jiný způsob komunikace.

vedení školy


Publikováno 12. 10. 2020 15:33

Režim výuky od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Z rozhodnutí MZ a MŠMT ČR platí následující:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

První stupeň:

 • výuka probíhá beze změn

Školní družina:

 • beze změn - tj. v běžném režimu.

Druhý stupeň:

 • střídavá výuka

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě.

12. 10. - 16. 10. 2020

 • 8. a 9. ročník – distanční výuka, online výuka povinná od 13.10., kdy bude zpřístupněn rozvrh pro žáky s přístupy na online výuku.
 • 6. a 7. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu

 19. 10. - 23. 10. 2020

 • 6. a 7. ročník – distanční výuka, online výuka povinná od 19.10., kdy bude zpřístupněn rozvrh pro žáky s přístupy na online výuku.
 • 8. a 9. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu

Online výuka poběží dle rozvrhu hodin pouze u předmětů: ČJ, RJ, AJ, NJ, M, F, CH, D, Př, Z a OV, ostatní předměty ( výchovy a semináře) pouze distanční formou zadání samostudia, popřípadě úkolů.Veškeré zadávání úkolů a práce bude realizováno prostřednictvím elektronické žákovské knížky – Bakaláři.

Online výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace ZOOM. Žáci 7. až 9. ročníků byli s nástrojem seznámeni v loňském školním roce. Žáci 6. tříd budou seznámeni a proškoleni v týdnu 12. 10. - 16. 10. 2020 během hodin informatiky a možných dalších hodin.

Školní jídelna:

Provoz školní jídelny zůstává zachován.

Obědy budou zajištěny pro žáky prezenční výuky od 11:40 do 14:00 dle rozvrhu. Pro žáky distanční výuky od 14:00 do 14:30. Žáci s distanční výukou mají automaticky odhlášené obědy na daný týden. Pokud mají o obědy na tento týden zájem, je nutné nahlášení oběda u vedoucí školní jídelny do pondělí 8:00. 

Kroužky a ostatní aktivity:

Veškeré volnočasové aktivity (kroužky) pořádané školou i probíhající v budově školy se v době od 12. 10. do 25. 10. 2020 ruší. 

Pedagogická intervence – (doučování žáků) probíhá beze změny v týdnech, kdy mají daní žáci prezenční výuku.

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 28. října je státní svátek.  Ve dnech 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

vedení školy


Publikováno 9. 10. 2020 14:10

Změny ve školním řádu platné od 12. 10. 2020

Pedagogická rada školy a školská rada schválily změny ve školním řádu, které se týkají distančního vzdělávání. Tyto změny naleznete v příloze tohoto příspěvku a jsou platné od 12. 10. 2020.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 9. 10. 2020 13:45

Mimořádná opatření ve škole od 5. 10. 2020

1. stupeň

 • Roušky - chodby a společné prostory - povinně všichni žáci i zaměstnanci školy
 • Roušky ve třídách - dobrovolně žáci i učitelé
 • TV - omezený provoz - vycházky a další náplň dle zvážení učitele
 • HV - bez zpěvu
 • Jídelna - stoly pro 4 osoby, 1,5 m od sebe
 • Projektové dny mimo školu a sportovní kroužky školy jsou zrušeny do odvolání

 2. stupeň

 • Roušky - chodby a společné prostory - povinně všichni žáci i zaměstnanci školy
 • Roušky ve třídách - povinně všichni žáci i učitelé (mimo osoby s potvrzením o zdravotních komplikacích)
 • TV - omezený provoz - vycházky a další náplň dle zvážení učitele
 • HV - bez zpěvu
 • Jídelna – stoly pro 4 osoby, 1,5 m od sebe
 • Projektové dny mimo školu a sportovní kroužky školy jsou zrušeny do odvolání

U všech, kteří nemají povinnost nosit roušky daným opatřením, jsou pouze doporučeny pro ochranu jejich vlastního zdraví.

Platí do změny mimořádných opatření.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 5. 10. 2020 12:57