Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Den Evropy na naší škole

logo.jpg

Dne 9. 5. 2021 se v celé Evropské Unii slaví Den Evropy. I naše škola se připojila k oslavám. Učitelé jazyků připravili tematické hodiny plné zajímavých aktivit na téma EU a my. Zapojili se i učitelé ostatních předmětů včetně výchov.

A jak u nás oslavy probíhaly? Nejen o hodinách AJ si učitelé povídali se žáky o založení a vzniku EU. Jaké jsou členské země a který stát odešel tento rok. Žáci 8.B spolu se svým třídním učitelem Václavem Matějčkem se zaměřili na diskusi na téma:

 • Myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Lidská práva a důstojnost
 • Svoboda
 • Rovnoprávnost
 • Demokracie

Poté při hodině VV vytvořili na zadané téma plakátek.

Žáci 8.A spolu s Mgr. Václavem Homolkou a Ing. Monikou Čermákovou vytvořili kvíz o EU.  Pro další aktivitu každá skupinka žáků dostala jednu věc ze země Evropské Unie, kterou měla za úkol popsat, aniž by v popisu použila přiložená zakázaná slova. Při hodinách anglického jazyka učitelé kladli důraz na to, že být součástí celku, spolupracovat a držet pospolu, může být v životě užitečné.

Den Evropy byl také tématem a součásti projektového setkání – online Kongresu projektu Erasmus + „ The colours of Science“, který proběhl ve dnech 10. a 11. 5. 2021. Dvoudenní online konference, které se účastnili učitelé a žáci naší školy spolu s partnerskými školami ze Španělska, Polska, Portugalska a Slovinska, probíhala ve španělském městě Jaén a portugalském hlavním městě Lisabonu. Součástí programu byly různé prezentace škol jmenovaných zemí a videa.  Součástí setkání byl i Kahoot test, kde si žáci mohli vyzkoušet svou paměť. Na závěr setkání jsme se s pomocí online přenášeného videa z dronu mohli proletět nad Lisabonem.

Na příští rok jsou plánovaná tři skutečná setkání. Snad situace kolem Covid – 19 dovolí je uskutečnit a my navštívíme skutečná města Lisabon a Jaén. Těšíme se také na setkání s partnery.

 Fotogalerie

Ing. Monika Bártová, Ing. Monika Čermáková, Mgr. Václav Homolka a Václav Matějček


Publikováno 16. 5. 2021 10:43

Vzdělávání žáků školy v týdnu od 17. 5.

Od 17. 5. bude ve škole probíhat prezenční výuka celého 1. stupně a rotační výuka žáků 2. stupně.

Na prezenční výuce ve škole budou 1. - 5. třídy a třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B. Distančně z domova se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B.

Pro žáky vzdělávající se distančně budeme nadále poskytovat online výuku.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků v budově.

Po příchodu do školy budou žáci v pondělí (1. stupeň + 2. stupeň) a čtvrtek (pouze 2. stupeň) otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, může ho z výuky omluvit. Bude ale nutné splnit vyučujícími zadané úkoly pro daný týden.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše zde uvedené platí pouze do změny opatření pro školy.

1.-4. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky dle rozvrhu 

 5. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky dle rozvrhu, v úterý jsou všechny hodiny spojeny a vyučování končí v 13:30

 7. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky v 13:15 každý den

9. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky v 13:30 každý den

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13:50 do 14:10
 • 1.-4. třídy oběd po skončení vyučování
 • 5. třídy oběd po ukončení vyučování a v úterý od 11:40 do 12:00 v průběhu vyučování, poté se žáci vrací do třídy na zbytek hodin
 • 7. třídy oběd 13:15 až 13:30
 • 9. třídy oběd 13:30 až 13:45

vedení školy


Publikováno 13. 5. 2021 11:57

Vzdělávání žáků 2. stupně od 10. 5.

Od 10. 5. bude ve škole probíhat i rotační výuka žáků 2. stupně.

V týdnu od 10. 5. budou na prezenční výuce ve škole třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B. Třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B se budou vzdělávat z domova distančně.

V týdnu od 17. 5. se prohodí, tedy na prezenční výuce ve škole budou třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B a distančně z domova se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B.

V týdnech, kdy se žáci budou vzdělávat distančně, pro ně i nadále budeme poskytovat online výuku.

Žáci budou na jednotlivé hodiny děleni do skupin pouze v rámci třídy. Upravené rozvrhy budou jednotlivým třídám 2. stupně zaslány ve čtvrtek přes elektronickou žákovskou knížku.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Žáci z různých tříd se nesetkávají. Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků v budově.

Po příchodu do školy budou žáci v pondělí a čtvrtek otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, může ho z výuky omluvit. Bude ale nutné splnit vyučujícími zadané úkoly pro daný týden.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše zde uvedené platí pouze do změny opatření pro školy.

6. třídy

 • vstup žáků do školy v 7:45 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:10 (každý den)

7. třídy (od 17. 5.)

 • vstup žáků do školy v 7:45 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:15

8. třídy

 • vstup žáků do školy v 7:55 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:30

9. třídy (od 17. 5.)

 • vstup žáků do školy v 7:55 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 13:30

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13:50 do 14:10

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 14:03

Volby do školské rady

Vzhledem k tomu, že na termín zvolený pro druhé kolo voleb dle původního harmonogramu voleb do školské rady byl vyhlášen nouzový stav, který byl ukončen k 11. 4. 2021, současná školská rada bude působit do 1. 7. 2021. Funkční období nové školské rady začne od 1.7.2021.

Druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 26. 5. 2021 a 27. 5. 2021 od 8 do 16 hodin ve vestibulu školy. Těšíme se na Vaší účast.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 14:00

Žáci přijatí do 1. tříd

Čísla přijatých žáků naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Všem blahopřejeme a těšíme se na vás.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 13:50

ŠD - 1. oddělení - duben

V dubnu jsme se opět sešli s dětmi v družině. Vyprávěli jsme si, co všechno jsme zažili v měsíci březnu.

Žáci 1.B slavili Den Země. Na oslavu tohoto dne jsme vybarvovali obrázek naší planety, povídali jsme si o třídění odpadu a kreslili barevné popelnice.

Děti z 1.A a 1.B se seznámily s různými druhy vody (pitná, užitková). Také jsme mluvili o tom, že bez vody nemůžeme žít a proto s ní musíme umět řádně hospodařit a šetřit.

Tvořili jsme malé deštníky, kapku vody, žabky s nafukovacím balónkem, sázeli a zalévali jarní osení.

Všechny děti byly za práci v družině odměněny sladkostí nebo stikeez.

Těšíme se na další měsíc plný nových výrobků!

Fotogalerie

Mgr. Miroslava Šlosrová


Publikováno 5. 5. 2021 13:44

Konečně zpátky - 1.B

Konečně jsme zpátky ve škole. Všichni jsme se moc těšili. Kdo pracoval poctivě, a že nás bylo, zasloužil si velkou pochvalu a sladkou odměnu. Pochvalu si zasloužili i všichni, kteří dětem pomáhali s domácí přípravou.

Fotogalerie

Mgr. Jana Vlastníková


Publikováno 21. 4. 2021 10:19

Vzdělávání žáků školy od 19. 4.

Ve škole stále probíhá rotační výuka žáků 1. stupně.

V týdnu od 19. 4. budou na prezenční výuce ve škole třídy 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B. Třídy 1.A, 2.A, 5.A, 5.B a 5.C se budou vzdělávat z domova distančně.

V dalším týdnu se třídy opět prohodí.

Žáci 2. stupně i nadále pokračují v distanční výuce.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Žáci z různých tříd se nesetkávají. Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků.

Po příchodu do školy (družiny) budou žáci v pondělí a čtvrtek otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše, zde uvedené, platí pouze do změny opatření pro školy.

 1.B

 • vstup žáků do školy v 7:50 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 11:20

2.B

 • vstup žáků do školy v 8:00 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 11:40

3.A

 • vstup žáků do školy v 7:50 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:00

3.B

 • vstup žáků do školy v 7:50 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:00

4.A

 • vstup žáků do školy v 8:00 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:20

4.B

 • vstup žáků do školy v 8:00 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:20

Školní družina

 • ráno od 5:30
 • odpoledne nejdéle do 16:30
 • žáci jedné třídy tvoří jedno oddělení školní družiny

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • žáci vzdělávající se prezenčně ve škole jdou na oběd ihned po skončení výuky ve škole
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13 do 14 hodin

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 14. 4. 2021 12:57

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 probíhá až do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole a doporučujeme, pokud to je možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce. Na děti se budou v příštím školním roce v prvních třídách těšit Mgr. Radka Maříková a Mgr. Ilona Pekariková.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Možnosti podání žádosti:

 1. Poštou - na adresu Základní škola, Školní 519, 43151 Klášterec nad Ohří
 2. Prostřednictvím své datové schránky - gushpbi
 3. Prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem:

       - info@skolaklasterec.cz

       - chloubova@skolaklasterec.cz

 1. Vložením do poštovní schránky školy - u vchodu do budovy školní jídelny (uzavřená obálka)

Pro tato podání žádostí je nutné vyplnit a doručit: 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Zápisní list (nezapomeňte v něm vyplnit své telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat) a fotokopii (scan nebo fotografii) rodného listu dítěte. 

Žádost o přijetí do prvního ročníku základní školy by měla být podána oběma rodiči jakožto zákonnými zástupci nebo doložena souhlasem druhého zákonného zástupce. V tomto případě využijte formulář Souhlas se zápisem do 1. ročníku. 

Pokud budete chtít, aby vaše dítě chodilo do školní družiny, zakroužkujte tuto volbu v Zápisním listu. 

 1. Osobním doručením do budovy školy ve vyhrazenou dobu - v případě, že nemůžete ze závažných důvodů využít předchozí možnosti, můžete se dostavit do školy, výše uvedené dokumenty pro vás budou nachystané a můžete je vyplnit ve škole. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců. U cizinců je třeba pas a doklad o pobytu. Žádáme Vás o dodržování zvýšených hygienických pravidel - povinná nanorouška nebo respirátor. 

Provozní doba školy: 

- v pracovní dny od 6. 4. do 23. 4. vždy od 8 do 14 hodin

- 7. dubna a 21. dubna 2020 od 14 do 17 hodin

Odklad školní docházky

Pro odklad povinné školní docházky je nutné zaslat Žádost o odklad povinné školní docházky a přiložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Všechny zmiňované dokumenty naleznete v přílohách tohoto příspěvku.

Pokud si s něčím nevíte rady, zavolejte na 474375575 nebo 605278449, rádi vám pomůžeme.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 13. 4. 2021 12:09

Testování žáků 5. a 9. tříd před přijímacími zkouškami na střední školy (Covid-19)

Žáci 5. tříd budou testováni ve čtvrtek 29. 4. při prezenční výuce ve škole. V případě, že potřebujete potvrzení pro přijímací zkoušky, je nutné o této skutečnosti předem informovat třídního učitele.

Žáci 9. tříd budou testováni v pátek 30. 4., žáci 9.A od 9:00 do 9:45, žáci 9.B od 10:00 do 10:45. Testování proběhne samoodběrem ve spojovací chodbě mezi školou a pavilonem tělocvičen. Najednou se budou testovat 3 žáci, pak si bude nutné počkat 15 minut venku na výsledek testu a potvrzení o testování.

vedení školy


Publikováno 13. 4. 2021 11:54