Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > 8.A v muzeu

8.A v muzeuV pátek 12. 1. jsme v rámci projektu Podpora rovných příležitostí navštívili Oblastní muzeum v Chomutově, abychom na vlastní kůži zakusili detektivní pátrání po zdroji padělaných  peněz. Detektivní hra  Krvavé peníze nás přenesla do středověkého Chomutova, který ovládli penězokazci.

Nejdříve jsme získali cenné informace, potřebné k vyřešení úkolu, a pak jsme se ve skupinách pustili do pátrání.  V dobových kulisách středověké krčmy, kostela a kupeckého krámku jsme řešili úkoly a rébusy, abychom se dopátrali pravdy nejen o penězokazcích, ale i o úkladné vraždě, spáchané za doby  Šebestiána z Veitmile, nejvyššího mincmistra Království českého, roku 1543.          

Všechny týmy pracovaly horlivě, a tak pod vedením paní Brůnové, jedné z autorů projektu, jsme skutečně odhalili, kdo stojí za paděláním peněz i za vraždou kupcovy ženy.

Jaké překvapení pro nás bylo, když jsme zjistili, že penězokazecká dílna se nalézala nedaleko Klášterce. Ale kde, to vám neprozradíme, musíte si na to přijít sami…

Hra se nám velmi líbila, využívala mechanismy únikových her a dozvěděli jsme se řadu historických reálií.

 Fotogalerie

žáci 8.A