Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídZápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. V budoucích prvních třídách se na vás těší paní učitelky Mgr. Dana Šimoníčková a Mgr. Zdena Moziková.

Děti, kterým byl pro školní rok 2021/2022 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu.

Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2016 (tj. k 1. 9. 2022 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Zápis se uskuteční ve dnech 4. a 5. 4. 2022 vždy mezi 13:00 – 17:00.

Dodatečný zápis je stanoven na 19. dubna 2022 mezi 13:00 – 17:00.

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků a doklad o pobytu)
  3. Pokud se k zápisu s dítětem nemohou dostavit oba zákonní zástupci, je nutné přinést Souhlas se zápisem dítěte do 1. ročníku podepsaný zákonným zástupcem, který se dostavit nemůže (naleznete v příloze tohoto příspěvku)

Odklad povinné školní docházky:

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření v PPP ještě před zápisem.

U zápisu je třeba už předložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis probíhá formou pohovoru, kdy se jedna paní učitelka věnuje dítěti a druhá s rodiči vypisuje příslušné formuláře.

Před dnem zápisu, prosím, děti nestresujte, nestrašte je školou ... Chceme, aby se jim u nás líbilo, aby se do školy těšily. I my se těšíme na nové žáčky a přejeme jak dětem, tak i rodičům co nejklidnější a příjemná léta školní docházky.   

Přílohy:

Krátká videa o naší škole:

vedení školy