Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Volby do školské rady

Vzhledem k tomu, že na termín zvolený pro druhé kolo voleb dle původního harmonogramu voleb do školské rady byl vyhlášen nouzový stav, který byl ukončen k 11. 4. 2021, současná školská rada bude působit do 1. 7. 2021. Funkční období nové školské rady začne od 1.7.2021.

Druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech 26. 5. 2021 a 27. 5. 2021 od 8 do 16 hodin ve vestibulu školy. Těšíme se na Vaší účast.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 14:00

Žáci přijatí do 1. tříd

Čísla přijatých žáků naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Všem blahopřejeme a těšíme se na vás.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 5. 5. 2021 13:50

ŠD - 1. oddělení - duben

V dubnu jsme se opět sešli s dětmi v družině. Vyprávěli jsme si, co všechno jsme zažili v měsíci březnu.

Žáci 1.B slavili Den Země. Na oslavu tohoto dne jsme vybarvovali obrázek naší planety, povídali jsme si o třídění odpadu a kreslili barevné popelnice.

Děti z 1.A a 1.B se seznámily s různými druhy vody (pitná, užitková). Také jsme mluvili o tom, že bez vody nemůžeme žít a proto s ní musíme umět řádně hospodařit a šetřit.

Tvořili jsme malé deštníky, kapku vody, žabky s nafukovacím balónkem, sázeli a zalévali jarní osení.

Všechny děti byly za práci v družině odměněny sladkostí nebo stikeez.

Těšíme se na další měsíc plný nových výrobků!

Fotogalerie

Mgr. Miroslava Šlosrová


Publikováno 5. 5. 2021 13:44

Konečně zpátky - 1.B

Konečně jsme zpátky ve škole. Všichni jsme se moc těšili. Kdo pracoval poctivě, a že nás bylo, zasloužil si velkou pochvalu a sladkou odměnu. Pochvalu si zasloužili i všichni, kteří dětem pomáhali s domácí přípravou.

Fotogalerie

Mgr. Jana Vlastníková


Publikováno 21. 4. 2021 10:19

Vzdělávání žáků školy od 19. 4.

Ve škole stále probíhá rotační výuka žáků 1. stupně.

V týdnu od 19. 4. budou na prezenční výuce ve škole třídy 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B. Třídy 1.A, 2.A, 5.A, 5.B a 5.C se budou vzdělávat z domova distančně.

V dalším týdnu se třídy opět prohodí.

Žáci 2. stupně i nadále pokračují v distanční výuce.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Žáci z různých tříd se nesetkávají. Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků.

Po příchodu do školy (družiny) budou žáci v pondělí a čtvrtek otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše, zde uvedené, platí pouze do změny opatření pro školy.

 1.B

 • vstup žáků do školy v 7:50 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 11:20

2.B

 • vstup žáků do školy v 8:00 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 11:40

3.A

 • vstup žáků do školy v 7:50 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:00

3.B

 • vstup žáků do školy v 7:50 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:00

4.A

 • vstup žáků do školy v 8:00 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:20

4.B

 • vstup žáků do školy v 8:00 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:20

Školní družina

 • ráno od 5:30
 • odpoledne nejdéle do 16:30
 • žáci jedné třídy tvoří jedno oddělení školní družiny

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • žáci vzdělávající se prezenčně ve škole jdou na oběd ihned po skončení výuky ve škole
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13 do 14 hodin

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 14. 4. 2021 12:57

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 probíhá až do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole a doporučujeme, pokud to je možné, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce. Na děti se budou v příštím školním roce v prvních třídách těšit Mgr. Radka Maříková a Mgr. Ilona Pekariková.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Možnosti podání žádosti:

 1. Poštou - na adresu Základní škola, Školní 519, 43151 Klášterec nad Ohří
 2. Prostřednictvím své datové schránky - gushpbi
 3. Prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem:

       - info@skolaklasterec.cz

       - chloubova@skolaklasterec.cz

 1. Vložením do poštovní schránky školy - u vchodu do budovy školní jídelny (uzavřená obálka)

Pro tato podání žádostí je nutné vyplnit a doručit: 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Zápisní list (nezapomeňte v něm vyplnit své telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat) a fotokopii (scan nebo fotografii) rodného listu dítěte. 

Žádost o přijetí do prvního ročníku základní školy by měla být podána oběma rodiči jakožto zákonnými zástupci nebo doložena souhlasem druhého zákonného zástupce. V tomto případě využijte formulář Souhlas se zápisem do 1. ročníku. 

Pokud budete chtít, aby vaše dítě chodilo do školní družiny, zakroužkujte tuto volbu v Zápisním listu. 

 1. Osobním doručením do budovy školy ve vyhrazenou dobu - v případě, že nemůžete ze závažných důvodů využít předchozí možnosti, můžete se dostavit do školy, výše uvedené dokumenty pro vás budou nachystané a můžete je vyplnit ve škole. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců. U cizinců je třeba pas a doklad o pobytu. Žádáme Vás o dodržování zvýšených hygienických pravidel - povinná nanorouška nebo respirátor. 

Provozní doba školy: 

- v pracovní dny od 6. 4. do 23. 4. vždy od 8 do 14 hodin

- 7. dubna a 21. dubna 2020 od 14 do 17 hodin

Odklad školní docházky

Pro odklad povinné školní docházky je nutné zaslat Žádost o odklad povinné školní docházky a přiložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Všechny zmiňované dokumenty naleznete v přílohách tohoto příspěvku.

Pokud si s něčím nevíte rady, zavolejte na 474375575 nebo 605278449, rádi vám pomůžeme.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 13. 4. 2021 12:09

Testování žáků 5. a 9. tříd před přijímacími zkouškami na střední školy (Covid-19)

Žáci 5. tříd budou testováni ve čtvrtek 29. 4. při prezenční výuce ve škole. V případě, že potřebujete potvrzení pro přijímací zkoušky, je nutné o této skutečnosti předem informovat třídního učitele.

Žáci 9. tříd budou testováni v pátek 30. 4., žáci 9.A od 9:00 do 9:45, žáci 9.B od 10:00 do 10:45. Testování proběhne samoodběrem ve spojovací chodbě mezi školou a pavilonem tělocvičen. Najednou se budou testovat 3 žáci, pak si bude nutné počkat 15 minut venku na výsledek testu a potvrzení o testování.

vedení školy


Publikováno 13. 4. 2021 11:54

Informace o ošetřovném od 12. 4.

Aktuální informace naleznete na odkazu

https://www.mpsv.cz/osetrovne

vedení školy


Publikováno 12. 4. 2021 13:06

Vzdělávání žáků školy od 12. 4.

Od 12. 4. bude ve škole probíhat rotační výuka žáků 1. stupně.

V týdnu od 12. 4. budou na prezenční výuce ve škole třídy 1.A, 2.A, 5.A, 5.B a 5.C. Třídy 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B se budou vzdělávat z domova distančně.

V týdnu od 19. 4. se prohodí, tedy na prezenční výuce ve škole budou třídy 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B (nejpozději ve čtvrtek 15. 4. zveřejníme informace, kdy budou žáci vstupovat do školy a kdy jim bude končit vyučování) a distančně z domova se budou vzdělávat třídy 1.A, 2.A, 5.A, 5.B a 5.C.

Žáci 2. stupně i nadále pokračují v distanční výuce.

Ve všech prostorách školy bude povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Žáci z různých tříd se nebudou setkávat. Nebude probíhat zpěv a pohybové aktivity žáků.

Po příchodu do školy (družiny) budou žáci v pondělí a čtvrtek otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše, zde uvedené, platí pouze do změny opatření pro školy.

 1.A

 • vstup žáků do školy v 7:50 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 11:20

2.A

 • vstup žáků do školy v 8:00 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 11:40

5.A

 • vstup žáků do školy v 8:10 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:40

5.B

 • vstup žáků do školy v 8:10 (spodní vchod do budovy 1. stupně)
 • konec výuky v 12:40

5.C

 • vstup žáků do školy v 7:50 (hlavní vchod)
 • konec výuky v 12:20

Školní družina

 • ráno od 5:30
 • odpoledne nejdéle do 16:30
 • žáci jedné třídy tvoří jedno oddělení školní družiny

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • žáci vzdělávající se prezenčně ve škole jdou na oběd ihned po skončení výuky ve škole
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13 do 14 hodin

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 7. 4. 2021 14:58

Online setkání s rodiči budoucích prvňáčků

6. 4. od 16 hodin se uskuteční online informační schůzka vedení školy a třídních učitelek budoucích prvních tříd s rodiči budoucích prvňáčků.

Na této schůzce budou zodpovězeny vaše dotazy o škole, průběhu zápisu, pomůcek do 1. třídy, ....

Odkaz na schůzku: https://us04web.zoom.us/j/4885926671

Heslo: 654321

Virtuálně se do školy můžete podívat na odkazu https://youtu.be/vfDybjLZfJI .

V přílohách jsou návody, jak se ke schůzce přihlásit.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Přílohy:

vedení školy


Publikováno 26. 3. 2021 16:57