Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Úspěch naší žákyně

Žákyně naší školy Tereza Kothánková se zúčastnila Mistrovství ČR žactva v Mladé Boleslavi a vybojovala v napínavé soutěži ve vrhu koulí stříbrnou medaili. Patří ještě do kategorie mladších žákyň a závodila tak s o 2 roky staršími dětmi.

Blahopřejeme.

Fotogalerie


Publikováno 24. 9. 2021 13:55

Uzavření tříd 5.A a 5.B

Rozhodnutí KHS naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 22. 9. 2021 13:04

27. září

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 27. září 2021 volným dnem pro žáky školy. Volný den je vyhlášen z důvodu zhoršené epidemické situace ve škole a velkého počtu nepřítomných žáků z důvodu nemoci. Volno by mělo přispět ke zklidnění epidemické situace. Žáci nastoupí do školy ve středu 29. září 2021. Jídelna školy a školní družina nebudou v uvedený den v provozu.

Ing. Monika Bártová


Publikováno 22. 9. 2021 9:46

Uzavření třídy 6.B

Rozhodnutí KHS naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Příloha:

vedení školy


Publikováno 20. 9. 2021 10:24

Konečně výlet

Dne 9. 9. 2021 se nám podařilo připravit exkurzi pro žáky 4.A a 4.B. Jeli jsme navštívit Botanickou zahradu v Bečově nad Teplou. Tam na nás čekali místní zaměstnanci a moc krásně nás přivítali.

Nejprve byla velmi zajímavá přednáška o živočiších, s kterými je možno se setkat ve Slavkovském lese. Přednáška byla doplněna různými ukázkami př. kožešin, koster, rohů i parohů, hmyzu apod.

Další částí exkurze byla procházka botanickou zahradou se zastávkami u neobvyklých stromů a bylin.

Potom jsme měli možnost být u krmení kaprů v místním rybníčku .

Pěknou tečkou za celým dopolednem bylo opékání vuřtíků.

Děkujeme všem, kteří výlet zorganizovali, za krásný zážitek.

Fotogalerie

žáci a třídní učitelky čtvrtých tříd


Publikováno 15. 9. 2021 7:04

Sběr papíru a víček

I v letošním školním roce pokračujeme ve sběru papíru a víček z PET lahví.

Sběr mohou nosit do školy děti nebo ho lze navézt ke dveřím zadního vchodu do školy (tam prosíme, aby jste nám nezarovnávali dveře). V případě většího množství sběru zavolejte do kanceláře školy a domluvte si termín dovezení, aby se sběr nanosil rovnou do školy.

Nejlepší sběrače na konci roku odměníme. Proto nezapomínejte sběr označit příjmením dítěte a třídou, do které chodí.

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojí.

Danka Chloubová


Publikováno 10. 9. 2021 9:29

Opatření ve škole od 13. 9. 2021

Testování žáků

 • od 13. 9. do změny opatření se žáci netestují

Opatření školy

 • ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna, ...) je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem
 • pokud žák odmítne nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb
 • v případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu vzdělávání, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl

V případě nesouhlasu s nošením ochranných prostředků žáka ve škole

 • zákonný zástupce je povinen oznámit tuto nepřítomnost ředitelce školy písemnou formou (prostřednictvím datové schránky, rodičovského účtu elektronické žákovské knížky, emailem s ověřeným podpisem nebo osobně v kanceláři školy) s uvedením jména a příjmení žáka, třídy, data začátku nepřítomnosti a důvodu absence
 • těmto žákům nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání a individuální konzultace
 • ověřování znalostí a dovedností těchto žáků bude probíhat podle časového harmonogramu v době mimo výuku
 • harmonogram obdrží zákonný zástupce žáka v písemné formě
 • účast žáka na ověřování znalostí a dovedností je povinná a v případě nemožnosti se dostavit je zákonný zástupce povinen žáka předem omluvit a dohodnout náhradní termín přezkoušení s příslušným vyučujícím
 • v případě neomluvené absence na přezkoušení, případně neodevzdání úkolu v daném termínu, bude absence žáka v daném předmětu a období považována za neomluvenou

vedení školy


Publikováno 10. 9. 2021 9:17

1.B - Konečně ve třídě

Milí rodiče, takhle to dětem sluší v lavicích. Dnes jsme stihli nakreslit malý obrázek.

Fotogalerie

Mgr. Ilona Pekariková


Publikováno 4. 9. 2021 11:38

Poprvé ve škole

Ve středu 1. září se naši prvňáčci ocitli mezi zvířátky. Paní učitelka Doris Homolková si se žáky 4. ročníku připravila písničkové pásmo a tanečky s tématem zvířat. Celým programem provázela paní učitelka Radka Maříková, která je zároveň třídní učitelkou jedné z prvních tříd. Poté obě třídní učitelky s paní ředitelkou a panem místostarostou Hybnerem přivítali žáčky do školy.

Na vystoupení nesměl chybět náš klokánek (Danka Chloubová), který pomáhal dětem překonat ostych a slzičky.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na nelehké přípravě prvního školního dne, a přejeme všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku.

Fotogalerie

vedení školy


Publikováno 4. 9. 2021 11:20

Zahájení školního roku v 1. třídách

1. září budou děti slavnostně přivítány na školním platě (prostor před tělocvičnami a hlavním vchodem do školy). Rozdělení žáků k jednotlivým třídním učitelkám naleznete v příloze tohoto příspěvku. Žáci jsou uvedeni pod svými registračními čísly.

Po slavnostním přivítání přejde pouze jeden z rodičů do dané třídy s třídní učitelkou, kde se dozví všechny další potřebné informace a základní seznam vybavení a pomůcek. Do školy bude rodičům povolen vstup pouze s rouškou. Pokud rodič dojde sám s dítětem, bude po dobu této schůzky o jeho dítě postaráno.

V tento první školní den není potřeba nosit školní tašku a přezůvky.

Časový rozvrh pro první dny:
1. 9. 2021 - 1 hodina 
2. 9. 2021 - 2 hodiny (konec cca 9:40)
3. 9. 2021 - 3 hodiny (konec cca 10:45)

od 6. 9. 2021 dle rozvrhů

Všem dětem přejeme krásný zbytek prázdnin a v září se na ně budeme těšit!!!

Testování žáků

 • bude probíhat samotestování žáků 2.9., 6.9. a 9.9. vždy 1. vyučovací hodinu ve třídách školy
 • je možné individuální testování ve školní Spojovačce za přítomnosti zákonného zástupce
 • testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
 • otestovaní žáci budou moci při výuce ve třídě sedět bez nasazené ochrany dýchacích cest
 • v případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku

Opatření školy

 • ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna, ...) je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem
 • pokud se žák  nepodrobí testování, bude se moci  účastnit výuky ve škole, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školských zařízeních)
 • pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb
 • v případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu vzdělávání, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl

V případě nesouhlasu s testováním a nošením ochranných prostředků žáka ve škole

 • zákonný zástupce je povinen oznámit tuto nepřítomnost ředitelce školy písemnou formou (prostřednictvím datové schránky, rodičovského účtu elektronické žákovské knížky, emailem s ověřeným podpisem nebo osobně v kanceláři školy) s uvedením jména a příjmení žáka, třídy, data začátku nepřítomnosti a důvodu absence
 • těmto žákům nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání a individuální konzultace
 • ověřování znalostí a dovedností těchto žáků bude probíhat podle časového harmonogramu v době mimo výuku
 • harmonogram obdrží zákonný zástupce žáka v písemné formě
 • účast žáka na ověřování znalostí a dovedností je povinná a v případě nemožnosti se dostavit je zákonný zástupce povinen žáka předem omluvit a dohodnout náhradní termín přezkoušení s příslušným vyučujícím
 • v případě neomluvené absence na přezkoušení, případně neodevzdání úkolu v daném termínu, bude absence žáka v daném předmětu a období považována za neomluvenou

Přílohy:

vedení školy a třídní učitelky 1. tříd


Publikováno 25. 8. 2021 13:01