Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vzdělávání žáků školy v týdnu od 17. 5.

Vzdělávání žáků školy v týdnu od 17. 5.Od 17. 5. bude ve škole probíhat prezenční výuka celého 1. stupně a rotační výuka žáků 2. stupně.

Na prezenční výuce ve škole budou 1. - 5. třídy a třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B. Distančně z domova se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B.

Pro žáky vzdělávající se distančně budeme nadále poskytovat online výuku.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků v budově.

Po příchodu do školy budou žáci v pondělí (1. stupeň + 2. stupeň) a čtvrtek (pouze 2. stupeň) otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, může ho z výuky omluvit. Bude ale nutné splnit vyučujícími zadané úkoly pro daný týden.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše zde uvedené platí pouze do změny opatření pro školy.

1.-4. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky dle rozvrhu 

 5. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky dle rozvrhu, v úterý jsou všechny hodiny spojeny a vyučování končí v 13:30

 7. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky v 13:15 každý den

9. třídy

 • vstup žáků do školy 7:40 - 7:55 jako v běžném provozu
 • konec výuky v 13:30 každý den

Školní jídelna

 • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
 • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13:50 do 14:10
 • 1.-4. třídy oběd po skončení vyučování
 • 5. třídy oběd po ukončení vyučování a v úterý od 11:40 do 12:00 v průběhu vyučování, poté se žáci vrací do třídy na zbytek hodin
 • 7. třídy oběd 13:15 až 13:30
 • 9. třídy oběd 13:30 až 13:45

vedení školy