Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vzdělávání žáků 2. stupně od 10. 5.

Vzdělávání žáků 2. stupně od 10. 5.Od 10. 5. bude ve škole probíhat i rotační výuka žáků 2. stupně.

V týdnu od 10. 5. budou na prezenční výuce ve škole třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B. Třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B se budou vzdělávat z domova distančně.

V týdnu od 17. 5. se prohodí, tedy na prezenční výuce ve škole budou třídy 7.A, 7.B, 7.C, 9.A a 9.B a distančně z domova se budou vzdělávat třídy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B.

V týdnech, kdy se žáci budou vzdělávat distančně, pro ně i nadále budeme poskytovat online výuku.

Žáci budou na jednotlivé hodiny děleni do skupin pouze v rámci třídy. Upravené rozvrhy budou jednotlivým třídám 2. stupně zaslány ve čtvrtek přes elektronickou žákovskou knížku.

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (výjimku tvoří konzumace jídla nebo pití). Žáci z různých tříd se nesetkávají. Neprobíhá zpěv a pohybové aktivity žáků v budově.

Po příchodu do školy budou žáci v pondělí a čtvrtek otestováni (samoodběr vzorku, v případě potřeby jim pomohou pedagogičtí zaměstnanci školy). V případě absence v den testování budou testováni první den po návratu do školy. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zároveň od prvního PCR pozitivního testu neuběhlo více než 90 dnů. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, …), jinak se žák musí testování účastnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním žáka, může ho z výuky omluvit. Bude ale nutné splnit vyučujícími zadané úkoly pro daný týden.

V případě pozitivního testu žáka budou zákonní zástupci školou ihned informováni.

Vše zde uvedené platí pouze do změny opatření pro školy.

6. třídy

  • vstup žáků do školy v 7:45 (hlavní vchod)
  • konec výuky v 13:10 (každý den)

7. třídy (od 17. 5.)

  • vstup žáků do školy v 7:45 (hlavní vchod)
  • konec výuky v 13:15

8. třídy

  • vstup žáků do školy v 7:55 (hlavní vchod)
  • konec výuky v 13:30

9. třídy (od 17. 5.)

  • vstup žáků do školy v 7:55 (hlavní vchod)
  • konec výuky v 13:30

Školní jídelna

  • v případě zájmu o oběd je nutné si ho přihlásit u vedoucí školní jídelny
  • pro distančně vzdělávané žáky bude výdej oběda od 13:50 do 14:10

vedení školy