Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Režim výuky od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Režim výuky od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020Z rozhodnutí MZ a MŠMT ČR platí následující:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

První stupeň:

  • výuka probíhá beze změn

Školní družina:

  • beze změn - tj. v běžném režimu.

Druhý stupeň:

  • střídavá výuka

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě.

12. 10. - 16. 10. 2020

  • 8. a 9. ročník – distanční výuka, online výuka povinná od 13.10., kdy bude zpřístupněn rozvrh pro žáky s přístupy na online výuku.
  • 6. a 7. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu

 19. 10. - 23. 10. 2020

  • 6. a 7. ročník – distanční výuka, online výuka povinná od 19.10., kdy bude zpřístupněn rozvrh pro žáky s přístupy na online výuku.
  • 8. a 9. ročník – prezenční výuka dle rozvrhu

Online výuka poběží dle rozvrhu hodin pouze u předmětů: ČJ, RJ, AJ, NJ, M, F, CH, D, Př, Z a OV, ostatní předměty ( výchovy a semináře) pouze distanční formou zadání samostudia, popřípadě úkolů.Veškeré zadávání úkolů a práce bude realizováno prostřednictvím elektronické žákovské knížky – Bakaláři.

Online výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace ZOOM. Žáci 7. až 9. ročníků byli s nástrojem seznámeni v loňském školním roce. Žáci 6. tříd budou seznámeni a proškoleni v týdnu 12. 10. - 16. 10. 2020 během hodin informatiky a možných dalších hodin.

Školní jídelna:

Provoz školní jídelny zůstává zachován.

Obědy budou zajištěny pro žáky prezenční výuky od 11:40 do 14:00 dle rozvrhu. Pro žáky distanční výuky od 14:00 do 14:30. Žáci s distanční výukou mají automaticky odhlášené obědy na daný týden. Pokud mají o obědy na tento týden zájem, je nutné nahlášení oběda u vedoucí školní jídelny do pondělí 8:00. 

Kroužky a ostatní aktivity:

Veškeré volnočasové aktivity (kroužky) pořádané školou i probíhající v budově školy se v době od 12. 10. do 25. 10. 2020 ruší. 

Pedagogická intervence – (doučování žáků) probíhá beze změny v týdnech, kdy mají daní žáci prezenční výuku.

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 28. října je státní svátek.  Ve dnech 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny.

vedení školy