Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Otevření školy od 25. 5. pro žáky 1. stupně - aktualizováno

Otevření školy od 25. 5. pro žáky 1. stupně - aktualizováno5.05. 2020

Od 25. 5. mají žáci 1. stupně možnost navštěvovat školu, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole je dobrovolná, i nadále bude pokračovat domácí vzdělávání. Do 18. 5. je nutné vyplnit a doručit škole přihlášku k účasti žáka na těchto vzdělávacích aktivitách. Poté již nebude žáka možné přihlásit.

K účasti ve škole je dále nutné doručit nejpozději první den návštěvy ve škole „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (lze odevzdat i dříve s přihláškou). Přihlášku a čestné prohlášení naleznete v přílohách tohoto příspěvku. Pokud nemáte možnost si přihlášku a čestné prohlášení vytisknout a vyplnit, je možné si je vyzvednout ve škole každý pracovní den od 8 do 12 hodin. Pokud žák v pondělí 25. 5. nebude mít platné čestné prohlášení, nebude mu umožněn vstup do školy. Přihlášku (i s čestným prohlášením) je možné i vhodit do poštovní schránky školy, která je umístěna u vchodu do školní jídelny.

V případě zájmu o obědy je nutné si je přihlásit u vedoucí školní jídelny nejpozději do 20. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity žáků budou rozděleny na výukovou a zájmovou část.

Výuková část včetně oběda bude buď od 7:30 do 12 hodin nebo od 8 do 12:30 hodin (rozdílné začátky jsou proto, aby spolu žáci z různých skupin nepřicházeli do kontaktu). Ve výukové části budou žáci plnit stejné úkoly, které budou i nadále zadávány k domácímu vzdělávání. Jednotlivé skupiny budou mít různé časy přestávek, aby se žáci nepotkávali ve společných prostorách školy.

Po skončení výukové části mohou žáci odejít domů nebo se účastnit zájmové části, která bude probíhat maximálně do 16 hodin. Pokud o ni máte zájem, je nutné tuto skutečnost označit v přihlášce a doplnit o časy odchodu žáka ze školy. Protože není možný přístup zákonných zástupců žáků do školy, budou v uvedený čas žáci budovu školy opouštět samostatně. V případě nutnosti dřívějšího odchodu (lékař, jiná událost) bude vše probíhat jako za normálního provozu (lístek podepsaný zákonným zástupcem, telefonická domluva, včasná elektronická zpráva).

Z provozních důvodů budou žáci účastnící se odpolední zájmové činnosti rozděleni do skupin spolu, je tedy pravděpodobné, že zde budou skupiny tvořené žáky z několika různých tříd a ročníků. U žáků, účastnících se pouze výukové části, se budeme snažit tvořit skupiny tak, aby ke spojování žáků z různých ročníků docházelo co nejméně. Vše ale záleží na počtu přihlášených dětí. O složení jednotlivých skupin a dalších podrobnostech Vás budeme informovat 20. 5. 2020.

Výuková i zájmová činnost žáků bude probíhat po celou dobu v jedné třídě, v případě hezkého počasí ve venkovním areálu školy.

Třídy a prostory školy budou pravidelně větrány a dezinfikovány.

Pravidla účasti žáků ve škole:
- žáci se ráno před školou zdržují 1,5 - 2 metry od sebe, nesmí se shlukovat a mají povinnost mít nasazenou roušku
- žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení, při pohybu ve společných prostorách školy má povinnost mít roušku vždy nasazenou
- pokud žák dorazí bez roušky, nebude do školy vpuštěn
- vstup do školy je povolen pouze žákům, jejich doprovodu je vstup do školy zakázán
- pedagogický pracovník školy si žáky vyzvedne na platě školy (prostor před hlavním vchodem) a odvede rovnou do učebny (kde se žáci přezují a odloží si osobní věci), aby nedocházelo ke kontaktu s jinými skupinami
- maximální počet žáků ve skupině je 15 a skupiny po rozdělení žáků jsou až do 30. 6. neměnné
- v učebně si žáci vydezinfikují ruce, po usazení do lavic (každý žák bude v lavici sedět sám) si po vyzvání pedagogického pracovníka mohou sejmout roušky
- žáci jsou povinni dodržovat základní hygienické požadavky současné situace, při jejich opakovaném porušení mohou být z výuky vyloučeni
- pokud žák bude prokazovat příznaky nemoci, bude ve škole izolován od ostatních žáků a zákonný zástupce bude telefonicky informován a neprodleně zajistí vyzvednutí žáka, zároveň škola bude informovat KHS Chomutov

vedení školy

Přílohy