Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím ze zasažených oblastí

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím ze zasažených oblastí3.03. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací ze zasažených oblastí, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se.

Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. 

Kontakty na krajské hygienické stanice

Cestovatelům, kteří pobývali v těchto oblastech od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!

Jak se chránit?

- dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
- pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest 
- používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
- nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
- jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu.

Pro více informací navštivte infostránku ke kornoaviru

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:  https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Mgr. Miloslav Hrachovec

SZÚ